Najważniejsze regulacje - KDPW

Najważniejsze regulacje

Zasady obsługi operacji na papierach wartościowych (asymilacja, konwersja, podział, zmiana wartości nominalnej) zostały opisane w Regulaminie KDPW (Rozdział VI), Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł piąty, Dział 1) oraz Procedurach Ewidencyjnych KDPW (pkt. 5).