Najważniejsze regulacje - KDPW

Najważniejsze regulacje

Rozporządzenie DLT Pilot Regime

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru (DLT Pilot Regime) zostało przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 24 marca br. oraz Radę UE w dniu 12 kwietnia br. W drugim kwartale 2022 r. oczekiwane jest zatwierdzenie przepisów przez Komisję Europejską i publikacja w oficjalnym dzienniku urzędowym UE. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 9 miesięcy po wejściu przepisów w życie.

Opinie w odniesieniu do DLT Pilot Regime