O usłudze - KDPW

O usłudze

O kodzie LEI
Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny unikalny w skali globalnej identyfikator podmiotu prawnego zgodny z normą ISO17442. Każdy kod LEI jest powiązany z kluczowymi informacjami o podmiocie prawnym, który go posiada, dzięki czemu umożliwia identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych na całym świecie.

Kody LEI nadawane są przez lokalne jednostki operacyjne (Local Operating Unit- LOU), akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). KDPW jest jedynym polskim podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI. KDPW nadaje kody LEI dla podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Ukrainy i  Wielkiej Brytanii.

KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem aplikacji internetowej, dzięki której kod LEI można otrzymać nawet w kilka minut. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://lei.kdpw.pl.

Zgodnie z zasadami światowego systemu identyfikacji podmiotów prawnych:
 
  • kod LEI jest standardem uznanym na całym świecie,
  • budowa kodu jest zgodna z normą ISO17442 oraz wytycznymi ROC, a kod nie posiada wbudowanego oznaczenia kraju, w którym został nadany,
  • kody LEI nadawane są wyłącznie przez agencje akredytowane przez GLEIF,
  • każdy podmiot prawny może posiadać wyłącznie jeden kod LEI,
  • do każdego kodu przypisane są dane referencyjne podmiotu, któremu kod został nadany, zgodne z właściwymi, publicznymi rejestrami, a wysoką jakość tych danych zapewnia agencja, która zarządza kodem,
  • informacje o nadanych kodach oraz o przypisanych im danych referencyjnych są udostępniane publicznie, bez opłat, przez agencje kodujące oraz GLEIF.
KDPW w Global LEI System
KDPW jest jedynym, krajowym podmiotem świadczącym usługę nadawania kodów identyfikujących podmioty prawne (LEI) — autoryzowanym w tym zakresie przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Akredytacja jest procesem, podczas którego GLEIF ocenia organizacje chcące nadawać i zarządzać bazami kodów LEI w ramach Globalnego Systemu LEI. Uzyskując ją dany podmiot staje się członkiem globalnego systemu LEI, uznawanym na całym świecie i gwarantującym najwyższej jakości dane i obsługę klienta.

KDPW nadaje kody LEI dla podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Ukrainy.
 

 

KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem aplikacji internetowej

Global LEI System
Global LEI System to światowy system lokalnych jednostek operacyjnych (Local Operating Unit - LOU) stowarzyszonych w ramach GLEIF (Global Legal Entity Identifier Fundation) – organizacji non-profit, będącej jednostką operacyjną Global LEI System, której głównym zadaniem jest zapewnienie integralności operacyjnej Global LEI System.

Global LEI System umożliwia jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych na całym świecie, jednocześnie zapewnia wiarygodne dane dotyczące nadanych kodów LEI.

Global LEI System oraz GLEIF podlegają nadzorowi Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) – ciału nadzorczemu powołanemu przez Financial Stability Board (FSB) i zaakceptowanemu przez grupę G-20.

Więcej informacji na www.gleif.org - strona dostępna jest również w języku polskim