Obsługa podatkowa - KDPW

Obsługa podatkowa

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. w związku ze zmianami w ustawach PIT i CIT KDPW nie będzie umożliwiał korzystania u źródła z ulg i zwolnień od podatków pobieranych z tytułu świadczeń wypłacanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez KDPW. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wypłat świadczeń z hipotecznych listów zastawnych rejestrowanych na rachunkach zbiorczych, dla których nie będzie pobierany podatek dochodowy.

U100 - Upoważnienie podatnika dla posiadacza rachunku zbiorczego do przekazania informacji określających wysokość wydatków poniesionych przez Podatnika na nabycie papierów wartościowych.

Upoważnienie składane jednorazowo, ważne do czasu poinformowania KDPW o jego odwołaniu. Poniższy dokument podatkowy wymaga uwierzytelnienia przez notariusza i powinien być potwierdzony apostillą lub legalizowany, jeśli jest to wymagane.