Obsługa prawa poboru - KDPW

Obsługa prawa poboru

Krajowy Depozyt na wniosek emitenta przeprowadza obsługę emisji nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Emitent dostarcza wymagane regulacjami dokumenty będące podstawą do rejestracji w depozycie jednostkowych praw poboru oraz wskazuje szczegóły dotyczące realizacji prawa poboru. Wymiana informacji pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez dokumenty w formie tradycyjnej/elektronicznej. Wymiana informacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi odbywa się poprzez wystandaryzowane komunikaty elektroniczne.

Obsługa realizacji prawa poboru akcji nowej emisji przeprowadzana jest dwuetapowo, składa się z następujących zdarzeń korporacyjnych:

  • dystrybucja praw
  • wykonanie prawa poboru

Zdarzenie dotyczące dystrybucji praw polega na zarejestrowaniu na kontach pomocniczych uczestników bezpośrednich jednostkowych praw poboru zgodnie ze stanami kont ewidencyjnych dotyczących akcji, według stanu na koniec dnia ustalenia prawa poboru.
Zdarzenie dotyczące wykonania prawa przeprowadzane jest poprzez przyjęcie od uczestników bezpośrednich instrukcji dotyczących zapisów podstawowych i dodatkowych oraz obsługę przypisania akcji, na które zostały złożone zapisy dodatkowe.