Opłaty z tytułu udostępniania danych referencyjnych i statystycznych - KDPW

Opłaty z tytułu udostępniania danych referencyjnych i statystycznych

Wysokość opłat za udostępnianie danych uzależniona jest od:
 
 • liczby pakietów wykupionych w ramach subskrypcji,
 • liczby użytkowników, w tym administratorów będących użytkownikami, przy czym klient będzie mógł kupować pakiety dla następującej liczby użytkowników:
  • do 3 użytkowników (minimalny obligatoryjny dostęp),
  • do 10 użytkowników,
  • do 50 użytkowników.
 • wykupienia dostępu via API,
 • okresu rozliczeniowego, na który będzie nabywana subskrypcja, którym może być miesiąc albo  rok.

Opłaty za pakiety
 
Opłaty netto  Miesięczne  Roczne
za 1 pakiet 400 PLN 2 400 PLN
Stały system rabatowy w przypadku zakupienia:
 • dwóch pakietów: zniżka 10% za każdy pakiet
 • trzech pakietów: zniżka 20% za każdy pakiet
 • czterech lub więcej pakietów: zniżka 30% za każdy pakiet
   
Opłaty za dostęp
 
Opłaty netto  Miesięczne  Roczne
do 3 użytkowników (obligatoryjne zakres dostępu)   100 PLN  600 PLN
do 10 użytkowników  300 PLN  1 800 PLN
do 50 użytkowników  600 PLN  3 600 PLN
API  2 000 PLN  12 000 PLN
 
W przypadku zwiększenia liczby subskrybowanych pakietów lub nabycia API w czasie trwania wykupionej wcześniej subskrypcji opłata pobierana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego w danej subskrypcji. Przy czym liczba dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego liczona jest od dnia następującego po dniu zmiany subskrypcji.
Płatności dokonywane są za pomocą usługi płatniczej „imoje” świadczonej przez ING Bank Śląski SA. Akceptowane metody płatności: przelew tradycyjny, przelew online, karty kredytowe BLIK i VISA oraz MASTERCARD.