Papiery wyłączone z zapisywania - KDPW

Papiery wyłączone z zapisywania

Lista papierów wartościowych wyłączonych z zapisywania na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych przez Krajowy Depozyt

ISIN NAZWA SKRÓCONA EMITENT
XS0210314299 EUR0420 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS0282701514 EUR0122 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS0479333311 EUR0125 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS0543882095 EUR0321 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS0794399674 EUR0123 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS0841073793 EUR0724 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1015428821 EURO124 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1209947271 EUR0527 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1288467605 EUR0925 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1306382364 EUR1021 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1346201616 EUR0126 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1346201889 EUR0136 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1508566392 EUR1028 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1508566558 EUR1046 MINISTERSTWO FINANSÓW
XS1584894650 EUR1027 MINISTERSTWO FINANSÓW