Platforma Blockchain dla Rynku Kapitałowego - KDPW

Platforma Blockchain dla Rynku Kapitałowego

Platforma Blockchain dla Rynku Kapitałowego to nowoczesna platforma biznesowa ukierunkowana na współpracę wielu podmiotów, w celu wymiernego zwiększania wzajemnych korzyści.

Adresowana jest przede wszystkim do uczestników rynku kapitałowego, którzy będą chcieli włączyć się w tworzenie infrastruktury sieci. Umożliwia tworzenie dedykowanych, niezależnych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych i opłacalnych kosztowo linii biznesowych.

Platforma Blockchain to odpowiedź Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rosnące potrzeby rynku kapitałowego, w szczególności w obszarze usług posttransakcyjnych.

Wierzymy, że efektywne i bezpieczne infrastruktury posttransakcyjne dają gwarancję niezakłóconego funkcjonowania rynków finansowych, dlatego tak istotne jest aby były one tworzone z wykorzystaniem możliwości jakie dają nowe technologie.

Współpraca wielu podmiotów, będących uczestnikami Platformy, przyniesie również wymierne korzyści dla biznesu, zapewniając przejrzystość i najwyższy poziom zaufania w obszarze świadczonych usług. Innowacyjna, otwarta i w pełni bezpieczna infrastruktura dla rynku kapitałowego, tworzona w technologii blockchain w oparciu o rozwiązanie Hyperledger Fabric wykorzystujące prywatny model sieci.

Więcej informacji
o usłudze