Polityka Prywatności - KDPW

Polityka Prywatności

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) przywiązuje szczególną wagę do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w tym mając na względzie postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zapewnienia wszystkim osobom zainteresowanym odpowiedniego wglądu w kwestie mające znaczenie z punktu widzenia ochrony dotyczących ich danych, KDPW S.A. publikuje swoją Politykę prywatności, która przedstawia cele, podstawy prawne oraz inne ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez KDPW S.A.