Portal danych - KDPW

Portal danych

KDPW udostępnia dane referencyjne i statystyczne oparte na danych źródłowych z usług świadczonych przez Grupę KDPW drogą elektroniczną na Portalu danych pod adresem https://data.kdpw.pl/.

Usługa skierowana jest do podmiotów prawnych, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeśli nabywają one dane w związku z zawodową działalnością.

Rodzaje pakietów danych oraz zakres danych udostępnianych w poszczególnych pakietach określone są w ramach Portalu danych, przy czym:

  • dostęp do danych, jakie KDPW zobowiązany jest publikować z mocy prawa, m.in. z uwagi na polskie ustawodawstwo oraz regulacje europejskie, jest bezpłatny i nie wymaga zakładania konta użytkownika,
  • dostęp do części danych jest bezpłatny, ale wymaga założenia konta użytkownika w Portalu danych, wystąpienia o dostęp do pakietu bezpłatnego i zaakceptowania Zasad bezpłatnego udostępniania danych przez KDPW,
  • dostęp do bardziej szczegółowych danych, w formatach umożliwiających eksport tych danych jest odpłatny i świadczony zgodnie z Regulaminem odpłatnego udostępniania przez KDPW danych referencyjnych i statystycznych GK KDPW.

Dane, które udostępnia KDPW:

Więcej informacji
o usłudze