Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Odwiedź nas:

24.03.2020
Przekazywanie do KDPW informacji o papierach wartościowych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku i niezarejestrowanych w KDPW.

​Emitenci obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub podmioty prowadzące ewidencję takich papierów wartościowych, zobowiązani są przekazać KDPW informacje dotyczące emisji tych papierów wartościowych dokonanej przed dniem 1 lipca 2019 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.



10.03.2020
KDPW i Asseco stworzyły rozwiązanie IT do prowadzenia rejestru akcjonariuszy .

Do końca czerwca niepubliczne spółki akcyjne i komandytowe muszą wybrać podmiot do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Będą mogły to robić tylko podmioty uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej, takie jak biura i domy maklerskie. Asseco Poland stworzyło PROMAK RA – system IT, który pozwoli im na obsłużenie nowych klientów. Rozwiązanie Asseco jest zintegrowane z Platformą Blockchain dla Rynku Kapitałowego udostępnioną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.



03.03.2020
​KDPW z europejską autoryzacją.

Komisja Nadzoru Finansowego 3 marca 2020 r. podjęła decyzję dotyczącą autoryzacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zgodnie z unijnym rozporządzeniem CSDR*, potwierdzając tym samym, że spełnia on  jednolite wymagania prawne w zakresie funkcjonowania centralnych depozytów papierów wartościowych obowiązujące w całej Unii Europejskiej.