Prowadzenie kont papierów wartościowych - KDPW

Prowadzenie kont papierów wartościowych

KDPW prowadzi autoryzowany centralny depozyt papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Krajowy Depozyt rejestruje papiery wartościowe na:
1) kontach depozytowych, które nie pozwalają na identyfikację posiadacza rachunku, na którym te papiery zostały zapisane;
2) rachunkach papierów wartościowych oraz
3) rachunkach zbiorczych.

Konta depozytowe, rachunki papierów wartościowych oraz rachunki zbiorcze są prowadzone przez Krajowy Depozyt wyłącznie na rzecz instytucji finansowych będących uczestnikami KDPW.

Lista uczestników KDPW prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze jest nieodpłatnie dostępna w ramach Portalu danych.

Więcej informacji
o usłudze