Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Styczeń 2004

Uchwała Nr 38/ 04 - ustanie uczestnictwa ABN AMRO W LIKWIDACJI w typie BIURO MAKLERSKIE RACHUNEK WŁASNY;

Uchwała Nr 37/ 04 - ustanie uczestnictwa BISE SA w typie REPREZENTANT UCZESTNIKA PRAWA POCHODNE dla uczestnika 966 40

Uchwała Nr 36/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 35/ 04 - przyjęcie obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 34/ 04 - przyjęcie praw do akcji spółki BORYSZEW SA;

Uchwała Nr 33/ 04 - asymilacja akcji spółki PAGED SA;

Uchwała Nr 32/ 04 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 31/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w DM BOŚ SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOSCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki INVAR & Biuro System SA;

Uchwała Nr 30/ 04 - przyjęcie akcji spółki INVAR & Biuro System SA;

Uchwała Nr 28/ 04 - asymilacja akcji spółki EFEKT SA;

Uchwała Nr 27/ 04 - asymilacja akcji spółki AQUA SA;

Uchwała Nr 26/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 25/ 04 - oznaczenie kodami bonów skarbowych na okaziciela;

Uchwała Nr 24/ 04 - asymilacja akcji spółki APATOR SA;

Uchwała Nr 23/ 04 - stwierdzenie liczby akcji NFI FOKSAL SA oznaczonych kodem PLNFI 000012.;

Uchwała Nr 22/ 04 - asymilacja akcji spółki ATLANTIS SA ;

Uchwała Nr 21/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs EURO i kurs dolara amerykańskiego;

Uchwała Nr 20/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa spółki BPH PBK SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIPERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji spółki BPH PBK SA;

Uchwała Nr 19/ 04 - przyjęcie obligacji na okaziciela spółki BPH PBK SA;

Uchwała Nr 18/ 04 - asymilacja akcji spółki KREDYT BANK SA;

Uchwała Nr 17/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOSCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych DWS Polska Fundusz Inwestycyjny6 Mieszany Stabilnego Wzrostu;

Uchwała Nr 16/ 04 - przyznanie DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu statusu uczestnika w typie emitent i przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych;

Uchwała Nr 15/ 04 - odstąpienie od pobierania opłat kwartalnych za 2004 od CDM PEKAO SA;

Uchwała Nr 14/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW Millennium DM SA o typy: ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki REDAN SA;

Uchwała Nr 13/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW funduszu inwestycyjnego Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20 w likwidacji;

Uchwała Nr 12/ 04 - asymilacja Fabryka Kosmetyków Pollena EWA SA;

Uchwała Nr 10/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu;

Uchwała Nr 9/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji MIASTA RYBNIKA;

Uchwała Nr 8/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji MIASTA RYBNIKA;

Uchwała Nr 7/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym;

Uchwała Nr 4/ 04 - określenie wpłat uzupełniających do Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Rynku CTO;

Uchwała Nr 3/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki ATM GRUPA SA;

Uchwała Nr 2/ 04 - asymilacja akcji spółki POLNORD-ENERGOBUDOWA SA;

Uchwała Nr 1/ 04 - nadanie kodów opcjom na indeks WIG20 oraz oznaczenie   ich według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;