Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Listopad 2004

Uchwała Nr 595/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BEEF SAN Zakłady Mięsne SA;

Uchwała Nr 594/ 04 - zmiana Procedur Ewidencyjnych KDPW;

Uchwała Nr 593/ 04 - przyznanie spółce POLCOLORIT SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 592/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji spółki BZ WBK Finanse & Leasing SA;

Uchwała Nr 590/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji spółki BZ WBK Finanse & Leasing SA;

Uchwała Nr 589/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki CCC SA;

Uchwała Nr 588/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki CCC SA;

Uchwała Nr 587/ 04 - wpłata ING Securities SA do FGRTG;

Uchwała Nr 586/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI- PAPIERY WARTOŚCIWE NA OPKAZICIELA dla akcji spółki PRATERM SA;

Uchwała Nr 585/ 04 - przyjęcia do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki PRATERM SA;

Uchwała Nr 584/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki NORDEA BANK POLSKA SA;

Uchwała Nr 583/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki NORDEA BANK POLSKA SA oznaczonych kodem PLPKMNL00091;

Uchwała Nr 579/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero, pięcio i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 578/ 04 - przyjęcie do KDPW dwu, cztero, pięcio i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 577/ 04 - asymilacja akcji spółki MOSTOSTAL PŁOCK SA;

Uchwała Nr 576/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki TRAS TYCHY SA;

Uchwała Nr 575/ 04 - wpłata ING Securities SA do FGRTG;

Uchwała Nr 574/ 04 - wpłata ING Securities SA do FGRTG;

Uchwała Nr 573/ 04 - wpłata DM BROKER SA do FGRTG;

Uchwała Nr 572/ 04 - przyznanie spółce EVEREN Sp. z o.o. statusu członka giełdowej izby rozrachunkowej w typie PODMIOT ZAWIERAJĄCY TRANSAKCJE – TOWAROWE [PRAWA MAJĄTKOWE – RACHUNEK WŁASNY;

Uchwała Nr 571/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE Banku SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki KOELNER SA;

Uchwała Nr 570/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki KOELNER SA;

Uchwała Nr 569/ 04 - asymilacja akcji spółki DZ Bank Polska SA;

Uchwała Nr 568/ 04 - asymilacja akcji spółki NOPRDEA BANK POLSKA SA;

Uchwała Nr 567/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIWE NA OKAZICIELA i IMIENNE dla akcji spółki CCC SA;

Uchwała Nr 564/ 04 - przyznanie spółce CCC SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 563/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA i IMIENNE dla akcji spółki TVN SA;

Uchwała Nr 562/ 04 - przyznanie spółce TVN SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 561/ 04 - asymilacja akcji spółki PROCHEM SA;

Uchwała Nr 559/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki ENERGOMONTAŻ – PÓŁNOC SA;

Uchwała Nr 558/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki ENERGOMONTAŻ – PÓŁNOC SA oznaczonych kodem PLENMPN00017;

Uchwała Nr 557/ 04 - wpłata ING Securities SA do FGRTG;

Uchwała Nr 556/ 04 - zmiana Szczegółowych Zasad działania KDPW;

Uchwała Nr 555/ 04 - powołanie komisji inwentaryzacyjnej;

Uchwała Nr 551/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji Banku BPH SA;

Uchwała Nr 548/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji spółki Bank BPH SA;

Uchwała Nr 547/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki PEKAES SA;

Uchwała Nr 546/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki IMPEL SA oznaczonych kodem PLIMPEL00052;

Uchwała Nr 545/ 04 - wpłata ING Securities SA do FGRTG;

Uchwała Nr 544/ 04 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 543/ 04 - nadanie kodu jednostkom uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniStoProcent Plus FIO;

Uchwała Nr 542/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 541/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE Banku SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki KOELNER SA;

Uchwała Nr 540/ 04 - przyznanie spółce KOELNER SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 538/ 04 - wpłata ING Securities SA  w Warszawie do FGRTG;

Uchwała Nr 537/ 04 - wpłata DM Broker SA do FGRTG;

Uchwała Nr 535/ 04 - zmiana uchwały 549/04 z 19.11.04;

Uchwała Nr 534/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki FAM – Technika Odlewnicza SA;

Uchwała Nr 533/ 04 - zmiana uchwały 549/04;

Uchwała Nr 532/ 04 - wpłata ING Securities SA w Warszawie do FGRTG;

Uchwała Nr 531/ 04 - asymilacja akcji spółki ELDORADO SA;

Uchwała Nr 530/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki PRATERM SA

Uchwała Nr 529/ 04 - przyznanie spółce PRATERM SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT SA;

Uchwała Nr 526/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMTOR OBROTU GIEŁDOWEGO  dla akcji spółki Sanwil SA;

Uchwała Nr 525/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki Deutsche Bank PBC SA oznaczonych kodem PLBWR0000014;

Uchwała Nr 524/ 04 - asymilacja akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 523/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE BANKU SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego SKARBIEC – RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ;

Uchwała Nr 522/ 04 - przyznanie funduszowi SKARBIEC – RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 521/ 04 - przyjęcie do KDPW  warrantów na akcje spółek,  emitowanych przez BRE Bank SA, nadanie im kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 520/ 04 - wpłata DM BROK SA do FGRTG;

Uchwała Nr 519/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki TORFARM SA;

Uchwała Nr 518/ 04 - wpłata DM Banku Handlowego SA do FGRTG;

Uchwała Nr 517/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 516/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 515/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki  CA IB Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA;

Uchwała Nr 514/ 04 - stwierdzająca liczbę trzyletnich obligacji skarbowych oznaczonych kodem  PL0000103495;

Uchwała Nr 513/ 04 - asymilacja akcji spółki FON SA;

Uchwała Nr 512/ 04 - asymilacja akcji spółki Kredyt Bank SA;

Uchwała Nr 510/ 04 - dot. regulacji wpłat do funduszu rozliczeniowego;

Uchwała Nr 509/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE BANKU SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki TORFARM SA;

Uchwała Nr 508/ 04 - określenie wysokości wpłaty DM Banku Handlowego SA do Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych;

Uchwała Nr 507/ 04 - zmiany w Regulaminie wypłat transferowych między otwartymi funduszami emerytalnymi;

Uchwała Nr 506/ 04 - ustalenie zasad wyznaczania wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku praw pochodnych;

Uchwała Nr 505/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki  DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 504/ 04 - wyznaczenie terminu dokonania konwersji akcji spółki TORFARM SA;