Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Grudzień 2004

Uchwała Nr 674/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 673/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 672/ 04 - określenie wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązujących rocznych wpłat wnoszonych do systemu rekompensat w roku 2005.

Uchwała Nr 671/ 04 - oznaczenie kodem akcji spółki APATOR SA;

Uchwała Nr 670/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji zerokuponowych;

Uchwała Nr 669/ 04 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 668/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ DEPONENT – PRAWA POCHODNE.

Uchwała Nr 667/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA oznaczonych kodem PLIRENA00018;

Uchwała Nr 666/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki ATLANTA POLAND SA;

Uchwała Nr 665/ 04 - przyznanie spółce ATLANTA POLAND SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 664/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPw spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki COMP SA;

Uchwała Nr 663/ 04 - przyznanie spółce COMP SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 662/ 04 - asymilacja akcji spółki TELMAX SA;

Uchwała Nr 661/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki TELMAX SA;

Uchwała Nr 660/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji BZ WBK FINANSE & LEASING SA;

Uchwała Nr 658/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki EUROFAKTOR SA;

Uchwała Nr 657/ 04 - oznaczenie kodem akcji spółki EUROFAKTOR SA;

Uchwała Nr 656/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem  akcji spółki KOELNER SA;

Uchwała Nr 655/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK FINANSE & LEASING SA;

Uchwała Nr 653/ 04 - oznaczenie kodów bonom skarbowym;

Uchwała Nr 652/ 04 - określenie harmonogramu dnia rozliczeniowego na dzień 24 i 31 grudnia br.;

Uchwała Nr 651/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki DROZAPOL – PROFIL SA;

Uchwała Nr 650/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki ODLEWNIE POLSKIE SA;

Uchwała Nr 648/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki DROZAPOL  - PROFIL SA;

Uchwała Nr 647/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki DROZAPOL  - PROFIL SA;

Uchwała Nr 646/ 04 - asymilacja akcji spółki Zakłady Mięsne DUDA SA;

Uchwała Nr 644/ 04 - wyznaczenie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2005;

Uchwała Nr 643/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Beskidzki DM SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla warantów BDM SA;

Uchwała Nr 642/ 04 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki RELPOL i SANWIL;

Uchwała Nr 641/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek:

Uchwała Nr 640/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 639/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem pięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 638/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki CCC SA;

Uchwała Nr 637/ 04 - asymilacja akcji spółki ELZAB SA;

Uchwała Nr 636/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki PRATERM SA;

Uchwała Nr 635/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Zakłady Mięsne DUDA SA;

Uchwała Nr 634/ 04 - przyznanie spółce MOL MAGYAR OLAY statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 633/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki PEKAES SA;

Uchwała Nr 632/ 04 - zarejestrowanie warrantów BDM SA, nadanie im kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 631/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE Banku SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki UNIMIL SA;

Uchwała Nr 630/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki UNIMIL SA;

Uchwała Nr 628/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA w typie DEPONENT – PRAWA POCHODNE;

Uchwała Nr 627/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki POLCOLORIT SA;

Uchwała Nr 626/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank Millenium SA o typ DEPOZYTARIUSZ – PRAWA POCHODNE – RACHUNEK WŁASNY;

Uchwała Nr 625/ 04 - przyznanie spółce BMP statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 624/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki NFI FORTUNA SA oznaczonych kodem PLNFI1300016;

Uchwała Nr 623/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na akcje spółek;

Uchwała Nr 622/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na indeksy giełdowe;

Uchwała Nr 621/ 04 - nadanie kodu opcjom na indeks WIG20;

Uchwała Nr 620/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA i IMIENNE  dla akcji spółki EUROFAKTOR SA;

Uchwała Nr 619/ 04 - przyznanie spółce EUROFAKTOR SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 618/ 04 - asymilacja akcji spółki NORDEA BANK POLSKA SA;

Uchwała Nr 617/ 04 - ustanie uczestnictwa CALYON BANK POLSKA SA w typach DEPOZYTARIUSZ i DEPOZYTARIUSZ – RACHUNEK WŁASNY oraz rozszerzenie uczestnictwa w KDPW o typ DEPONENT;

Uchwała Nr 616/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki V NFI VICTORIA SA oznaczonych kodem PLNFI0500012;

Uchwała Nr 614/ 04 - wpłata DM BROKER SA do FGRTG;

Uchwała Nr 613/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki BGŻ SA o typ DEPONENT – PRAWA POCHODNE;

Uchwała Nr 612/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki DROZAPOL – PROFIL;

Uchwała Nr 611/ 04 - przyznanie spółce DROZAPOL – PROFIL SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 610/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki FUND.1 Pierwszy NFI SA oznaczonych kodem PLNFI0100011;

Uchwała Nr 609/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Zakłady Mięsne DUDA SA;

Uchwała Nr 608/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki ING Bank Śląski SA o typ DEPONENT – PRAWA POCHODNE;

Uchwała Nr 607/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIRŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 606/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIRŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 605/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki POLCOLORIT SA;

Uchwała Nr 604/ 04 - asymilacja akcji spółki Browary Polskie BROK – STRZELEC SA;

Uchwała Nr 603/ 04 - asymilacja akcji spółki TRAS TYCHY SA;

Uchwała Nr 601/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki WAWEL SA oznaczonych kodem PLWAWEL00013;

Uchwała Nr 600/ 04 - wpłata DM Broker SA do FGRTG;

Uchwała Nr 599/ 04 - przyjęcie do KDPW akcji spółki SOKOŁÓW SA;

Uchwała Nr 598/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Firma  Chemiczna DWORY SA;

Uchwała Nr 596/ 04 - przyznanie spółce Firma Chemiczna DWORY SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;