Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Luty 2004

Uchwała Nr 85/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI  - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero i pięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 84/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, cztero i pięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 83/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki TECHMEX SA;

Uchwała Nr 82/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki BPH PBK SA w typach: BIURO MAKLERSKIE – PRAWA POCHODNE- RACHUNEK WŁASNY oraz ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO – PRAWA POCHODNE;

Uchwała Nr 81/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki BETACOM SA;

Uchwała Nr 80/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki BETACOM SA;

Uchwała Nr 79/ 04 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 78/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki WODKAN SA;

Uchwała Nr 77/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki WODKAN SA;

Uchwała Nr 75/ 04 - asymilacja akcji spółki Globe Trade Centre SA;

Uchwała Nr 74/ 04 - asymilacja akcji spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW SA;

Uchwała Nr 73/ 04 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW spółki Millennium DM SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki KFM SA oraz ZREW SA;

Uchwała Nr 72/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DROSED SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 71/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST – BOX SA;

Uchwała Nr 70/ 04 - przyznanie spółce PLAST – BOX SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji tej spółki;

Uchwała Nr 68/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki IMPEL SA;

Uchwała Nr 67/ 04 - oznaczenie kodem akcji spółki IMPEL SA;

Uchwała Nr 66/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 65/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki BETACOM SA;

Uchwała Nr 64/ 04 - przyznanie spółce BETACOM SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji tej spółki;

Uchwała Nr 63/ 04 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 62/ 04 - przyjęcie do KDPW warrantów emitowanych przez BRE Bank SA, nadanie im kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 61/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA oznaczone kodem PLPLFKT00019;

Uchwała Nr 60/ 04 - asymilacja akcji spółki PAGED SA;

Uchwała Nr 59/ 04 - nadanie kodu opcjom sprzedaży na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20 oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 58/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki VII NFI im. Kazimierza Wielkiego SA oznaczonych kodem PLNFI0700018;

Uchwała Nr 57/ 04 - stwierdzająca liczbę obligacji skarbowych oznaczonych kodem PL0000103214;

Uchwała Nr 56/ 04 - asymilacja akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 55/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 54/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;   

Uchwała Nr 53/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki IMPEL SA;

Uchwała Nr 52/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Kredyt Bank SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego KB Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Mieszany  oraz oznaczenie ich kodem;

Uchwała Nr 51/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gwarantowany plus 20 w likwidacji w typie EMITENT;

Uchwała Nr 50/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki IMPEL SA;

Uchwała Nr 49/ 04 - przyznanie KB Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Mieszany  statusu uczestnika w typie EMITENT i przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych;

Uchwała Nr 48/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWYCH dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 47/ 04 - stwierdzenie liczby akcji NORDEA BANK POLSKA SA oznaczonych kodem PLBKMNL00059;

Uchwała Nr 46/ 04 - asymilacja akcji spółki PROKOM SOFTWARE SA;

Uchwała Nr 45/ 04 - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 514/03;

Uchwała Nr 43/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w PKO BP SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji Miasta Rybnik;

Uchwała Nr 42/ 04 - stwierdzenie ilości akcji NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA oznaczonych kodem PLNFI0900014;

Uchwała Nr 41/ 04 - stwierdzenie liczby akcji spółki IRENA SA oznaczonych kodem PLIRENA00018;

Uchwała Nr 40/ 04 - asymilacja akcji INVAR & Biuro System SA;

Uchwała Nr 39/ 04 - przyjęcie akcji ATM GRUPA SA;