Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2004

Uchwała Nr 139/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu i czteroletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 138/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu i czteroletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 137/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki PROGRESS NFI SA oznaczonych kodem PLNFI0400015;

Uchwała Nr 136/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki DRUGI NFI SA oznaczonych kodem PLNFI0200019;

Uchwała Nr 135/ 04 - przyznanie spółce Południowy Koncern Energetyczny SA statusu członka giełdowej izby rozrachunkowej prowadzonej przez KDPW w typie PODMIOT ZAWIERAJĄCY TRANSKCJE TOWAROWE PRAWA MAJĄTKOWE – RACHUNEK WŁASNY;

Uchwała Nr 134/ 04 - oznaczenie kodem akcji spółki APATOR SA;

Uchwała Nr 133/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 132/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 131/ 04 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 130/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki HYDROBUDOWA SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 129/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki COMPUTERLAND SA, GRUPA KĘTY SA, INTER GROCLIN AUTO SA, oraz Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA;

Uchwała Nr 128/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki BPH PBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji spółki BPH PBK SA;

Uchwała Nr 127/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji BPH PBK SA;

Uchwała Nr 126/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki NETIA SA i Bank Millennium SA;

Uchwała Nr 125/ 04 - asymilacja akcji spółki Browary Polskie BROK – STRZELEC SA;

Uchwała Nr 124/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki BETACOM SA;

Uchwała Nr 123/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BETACOM SA;

Uchwała Nr 122/ 04 - asymilacja akcji spółki DZ Bank Polska SA;

Uchwała Nr 120/ 04 - ustanie uczestnictwa funduszu inwestycyjnego KB Pieniądz Plus FIZ w typie EMITENT;

Uchwała Nr 119/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki BDM SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla warrantów BDM SA;

Uchwała Nr 118/ 04 - nadanie kodu opcjom na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20 i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 117/ 04 - nadanie kodu opcjom na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20 i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 116/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs euro i dolara amerykańskiego i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 115/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki Fabryka Mebli FORTE SA;

Uchwała Nr 114/ 04 - oznaczenie kodem akcji spółki SM – MEDIA SA;

Uchwała Nr 112/ 04 - zarejestrowanie warrantów amerykańskich emitowanych przez Beskidzki Dom Maklerski SA, nadanie im kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 111/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BETACOM SA;

Uchwała Nr 110/ 04 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 109/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 108/ 04 - zmiana SPONSORA EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki TRAS TYCHY SA z DM Amerbrokers SA na Internetowy Dom Maklerski SA;

Uchwała Nr 107/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Browary Polskie BROK – STRZELEC SA;

Uchwała Nr 105/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla akcji spółki Zakłady Lniarskie ORZEŁ SA;

Uchwała Nr 104/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek: BANK PEKOA SA, LENTEX SA, ŚNIEŻKA SA, ELEKTRIM SA, NETIA SA, PLAST – BOX SA oraz dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu;

Uchwała Nr 103/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki KREDYT BANK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego KB Dolar FIM;

Uchwała Nr 102/ 04 - przyznanie spółce Doradztwo Gospodarcze DGA SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji tej spółki;

Uchwała Nr 101/ 04 - przyznanie funduszowi inwestycyjnemu KB Dolar Fundusz Inwestycyjny Mieszany statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 100/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na akcje spółek oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 99/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na indeksy giełdowe oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 98/ 04 - zmiana SPONSORA EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki VISTULA SA z ING Securities SA na Internetowy Dom Maklerski SA;

Uchwała Nr 97/ 04 - asymilacja akcji spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA;

Uchwała Nr 96/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 95/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 94/ 04 - stwierdzająca liczbę pięcioletnich obligacji skarbowych oznaczonych kodem PL0000103255;

Uchwała Nr 93/ 04 - stwierdzająca liczbę obligacji Europejskiego Funduszu Hipotecznego oznaczonych kodem PLEFH0000014;

Uchwała Nr 92/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany w likwidacji;

Uchwała Nr 91/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek: BAUMA SA, Computer Service Support SA, Zakłady Mięsne DUDA SA, Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR – WADOWICE SA oraz TRAS TYCHY SA;

Uchwała Nr 90/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki BPH PBK SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji Banku BPH PBK SA;

Uchwała Nr 89/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Bank Przemysłowo – Handlowy PBK SA;

Uchwała Nr 88/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BORYSZEW SA;

Uchwała Nr 87/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki FARMACOL SA;

Uchwała Nr 86/ 04 - asymilacja akcji spółki SFINKS POLSKA SA;