Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2004

Uchwała Nr 228/ 04 - ustalenie zasad wyznaczania wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku  praw pochodnych;

Uchwała Nr 226/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki FOKSAL NFI SA oznaczonych kodem PLNFI1000012;

Uchwała Nr 224/ 04 - asymilacja akcji spółki MOSTOSTAL PŁOCK SA;

Uchwała Nr 223/ 04 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 221/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki JC AUTO SA;

Uchwała Nr 220/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki ELSTAR OILS SA;

Uchwała Nr 219/ 04 - przyznanie spółce ELSATR OILS SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcia do KDPW i oznaczenia kodem akcji i praw do akcji tej spółki;

Uchwała Nr 218/ 04 - nadanie kodu jednostkom uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniDolar Obligacje Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

Uchwała Nr 217/ 04 - asymilacja akcji spółki TELMAX SA;

Uchwała Nr 216/ 04 - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale 209/04 z dnia 24.05.04 r.;

Uchwała Nr 215/ 04 - asymilacja akcji spółki NORDEA BANK POLSKA SA;

Uchwała Nr 214/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji i praw do akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA;

Uchwała Nr 213/ 04 - asymilacja akcji spółki MOSTOSTAL SIEDLCE SA;

Uchwała Nr 212/ 04 - asymilacja akcji spółki UNIMIL SA;

Uchwała Nr 211/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki HYDROBUDOWA ŚLĄSK oznaczonych kodem PLHDBUD00015;

Uchwała Nr 210/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki GETIN HOLDING SA;

Uchwała Nr 209/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs euro i dolara amerykańskiego i oznaczenia według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 208/ 04 - przyznanie spółce ING BSK SA statusu członka giełdowej  izby rozrachunkowej prowadzonej przez KDPW w typie: PŁATNIK DLA ELEKTROWNI RYBNIK SA;

Uchwała Nr 207/ 04 - przyznanie spółce ELEKTROWNIA RYBNIK SA statusu członka giełdowej izby rozrachunkowej prowadzonej przez KDPW w typie: PODMIOT ZAWIERAJĄCY TRANSAKCJE – TOWAROWE PRAWA MAJĄTKOWE – RACHUNEK WŁASNY;

Uchwała Nr 206/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji NFI HETMAN SA;

Uchwała Nr 205/ 04 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 204/ 04 - przyjęcie do KDPW warrantów emitowanych przez BRE BANK SA, nadanie im kodu i oznaczenie wg Klasyfikacji instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 203/ 04 - asymilacja akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 202/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki VII NFI im. Kazimierza Wielkiego oznaczonych kodem PLNFI0700018;

Uchwała Nr 201/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA;

Uchwała Nr 200/ 04 - stwierdzająca liczbę trzyletnich obligacji skarbowych oznaczonych kodem PL0000103339;

Uchwała Nr 199/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM PENETRATOR SA o typ SPONSOR EMISJI- PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA i PAPIERY WARTOŚCIOWE IMMIENNE dla akcji spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA;

Uchwała Nr 198/ 04 - przyznanie spółce Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA statusu uczestnika KDPW w typie EMIETENT oraz przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji tej spółki;

Uchwała Nr 197/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki Doradztwo Gospodarcze DGA SA;

Uchwała Nr 196/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki TECHMEX SA;

Uchwała Nr 195/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE  dla akcji spółki JC AUTO SA;

Uchwała Nr 194/ 04 - przyznanie spółce JC AUTO SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcia do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki JC AUTO SA;

Uchwała Nr 193/ 04 - asymilacja akcji spółki KREDYT BANK SA;

Uchwała Nr 192/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki TECHMEX SA;

Uchwała Nr 191/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 190/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 189/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki FM FORTE SA;

Uchwała Nr 188/ 04 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW spółki ABN AMRO Securities (Polska) SA w likwidacji w typie BIURO MAKLERSKIE oraz wykreślenie jej z rejestru uczestników bezpośrednich;

Uchwała Nr 187/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki INTER CARS SA;

Uchwała Nr 186/ 04 - przyznanie spółce INTER CARS SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji tej spółki;

Uchwała Nr 185/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY  dla obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 184/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki TELMAX SA;

Uchwała Nr 183/ 04 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 182/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki COMPUTERLAND SA;