Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Lipiec 2004

Uchwała Nr 348/ 04 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 347/ 04 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 346/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki BISE SA w typie REPREZENTANT UCZESTNIKA – PRAWA POCHODNE dla spółki DM POLONIA NET SA;

Uchwała Nr 345/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji Banku BPH SA;

Uchwała Nr 344/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji Banku BPH SA;

Uchwała Nr 343/ 04 - powołanie pracownika  Biura KDPW SA na Sekretarza Sądu Polubownego przy KDPW SA;

Uchwała Nr 342/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 341/ 04 - asymilacja akcji spółki AGORA SA;

Uchwała Nr 340/ 04 - udzielenie upomnienia DB Securities SA;

Uchwała Nr 339/ 04 - przyjęcie do KDPW warrantów europejskich emitowanych przez BRE Bank SA, nadanie im kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 338/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA;

Uchwała Nr 337/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 336/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki TALEX SA;

Uchwała Nr 335/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki NETIA SA i PBG SA;

Uchwała Nr 334/ 04 - asymilacja akcji spółki COMARCH SA;

Uchwała Nr 333/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki CARLSBERG OKOCIM SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 332/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki KREDYT BANK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych fund. inwest. KB Kapitał Plus III Fundusz Inwestycyjny Mieszany;

Uchwała Nr 331/ 04 - przyznanie fund. Inwest. KB Kapitał Plus III Fundusz Inwestycyjny Mieszany statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu;

Uchwała Nr 330/ 04 - oznaczenie kodem trzyletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 329/ 04 - asymilacja akcji spółki ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH B. WYPYCHEWICZ SA.

Uchwała Nr 328/ 04 - sprawa wykonania postanowień Regulaminu rozliczania transakcji zawieranych na giełdach towarowych

Uchwała Nr 327/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 326/ 04 - nadanie kodów ISIN jednostkom uczestnictwa funduszy inwestycyjnych .

Uchwała Nr 325/ 04 - asymilacja akcji spółki GRUPA ONET.PL SA

Uchwała Nr 324/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Centralny Dom Maklerski PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych.

Uchwała Nr 323/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek: AGORA SA, BROKER FM SA, ELEKTROBUDOWA SA, SM-MEDIA SA.

Uchwała Nr 322/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji zwykłych spółki HUTMEN SA.

Uchwała Nr 321/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji zwykłych  spółki HUTMEN SA.

Uchwała Nr 320/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji spółki Browary Polskie BROK _ STRZELEC SA.

Uchwała Nr 319/ 04 - asymilacja akcji spółki SUWARY SA

Uchwała Nr 318/ 04 - ustanie statusu uczestnika rozliczającego dla DM POLONIA NET SA

Uchwała Nr 317/ 04 - umorzenie obligacji spółki COMARCH SA.

Uchwała Nr 316/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW DM POLONIA NET SA w typie BIURO MAKLERSKIE – RECHUNEK WŁASNY

Uchwała Nr 314/ 04 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA  o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOSCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ.

Uchwała Nr 313/ 04 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA  o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOSCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 312/ 04 - przyjęcie i oznaczenie kodem obligacji skarbowych

Uchwała Nr 311/ 04 - przyznanie ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ statusu uczestnika w typie emitent i przyjęcie certyfikatów inwestycyjnych;

Uchwała Nr 310/ 04 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typy SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOSCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK Leasing SA

Uchwała Nr 309/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenia kodem akcji spółki BZ WBK LEASING SA

Uchwała Nr 308/ 04 - asymilacja akcji spółki BANK MILLENNIUM SA

Uchwała Nr 307/ 04 - oznaczenia kodem akcji spółki GRUPA ONET.PL SA

Uchwała Nr 306/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki PBG SA;

Uchwała Nr 305/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA SA;

Uchwała Nr 304/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA SA;

Uchwała Nr 303/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki PROJPRZEM SA oznaczonych kodem PLPROJP00018;

Uchwała Nr 302/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BROKER FM SA;

Uchwała Nr 301/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA SA;

Uchwała Nr 300/ 04 - asymilacja akcji spółki AGORA SA;

Uchwała Nr 299/ 04 - wyznaczenie terminu obsługi operacji konwersji akcji spółki AMICA WRONKI SA;

Uchwała Nr 297/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki KREDYT BANK SA;

Uchwała Nr 296/ 04 - stwierdzająca liczbę akcji spółki Europejski Fundusz Leasingowy SA oznaczonych kodem PLEFL0000016;

Uchwała Nr 295/ 04 - asymilacja akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA;

Uchwała Nr 294/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki ENERGOMONTAŻ SA oraz praw do akcji spółki ELSTAR SA;

Uchwała Nr 293/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki JC AUTO SA;

Uchwała Nr 292/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki SM-MEDIA SA;

Uchwała Nr 291/ 04 - sprostowanie błędu w uchwale 279/04 z 29.06.04 r.;

Uchwała Nr 290/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu i czteroletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 289/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu i czteroletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 288/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki HYGIENIKA SA;

Uchwała Nr 287/ 04 - przyznanie spółce PBG SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji tej spółki;