Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Sierpień 2004

Uchwała Nr 392/ 04 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW;

Uchwała Nr 391/ 04 - asymilacja akcji spółki ALMA MARKET SA;

Uchwała Nr 390/ 04 - zmiana terminu przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na specjalistę ewidencji papierów wartościowych;

Uchwała Nr 389/ 04 - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale 315/04 z 19.07;

Uchwała Nr 388/ 04 - asymilacja akcji spółki INVAR & BIURO SYSTEM SA;

Uchwała Nr 387/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji Banku BPH SA;

Uchwała Nr 386/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji Banku BPH SA;

Uchwała Nr 385/ 04 - przyznanie spółce TORFARM SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 384/ 04 - zarejestrowanie warrantów emitowanych przez BDM SA, nadanie im kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 383/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki WAFAPOMP SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 382/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki ALMA MARKET SA;

Uchwała Nr 381/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki INDYKPOL SA;

Uchwała Nr 380/ 04 - nadanie kodu opcjom na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20 oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 379/ 04 - nadanie kodów kontraktom terminowym na indeksy giełdowe oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 378/ 04 - nadanie kodów kontraktom terminowym na akcje spółek oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 377/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO PB SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 376/ 04 - stwierdzająca liczbę pięcioletnich obligacji skarbowych oznaczonych kodem PL0000103461;

Uchwała Nr 374/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE BANK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA;

Uchwała Nr 373/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA;

Uchwała Nr 371/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BOŚ SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji INVAR & BIURO SYSTEM SA;

Uchwała Nr 370/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki INVAR & BIURO SYSTEM SA;

Uchwała Nr 369/ 04 - asymilacja akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 368/ 04 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 367/ 04 - asymilacja akcji spółki Zakłady LENTEX SA;

Uchwała Nr 365/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMTOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 364/ 04 - oznaczenie kodem obligacji na okaziciela Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA;

Uchwała Nr 363/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji Banku PEKAO SA;

Uchwała Nr 362/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji Banku PEKAO SA;

Uchwała Nr 361/ 04 - ustanie uczestnictwa w KDpw spółki DM POLONIA NET SA w typie BIURO MAKLERSKIE;

Uchwała Nr 359/ 04 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero i pięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 358/ 04 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPw spółki DM POLONIA NET SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE  NA OKAZICIELA dla akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 357/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, cztero i pięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 356/ 04 - oznaczenie kodem akcji spółki ENERGOPOL – Południe SA;

Uchwała Nr 355/ 04 - oznaczenie kodem akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 354/ 04 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Bank Polska Kasa Opieki SA;

Uchwała Nr 353/ 04 - przyznanie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu statusu uczestnika bezpośredniego KDPW w typie DEPONENT;

Uchwała Nr 352/ 04 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW przez CDM PEKAO SA w typie SPONSOR EMISJI _ PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA DLA AKCJI SPÓŁKI Wawel SA;

Uchwała Nr 351/ 04 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 350/ 04 - przyjęcie do KDPw i oznaczenie kodem obligacji zerokuponowych;

Uchwała Nr 349/ 04 - przyznanie Skarbowi Państwa – Ministerstwu Finansów statusu uczestnika KDPW w typie DEPONENT;