Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Styczeń 2005

Uchwała Nr 64/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank PEKAO SA o typ DEPONENT – PRAWA POCHODNE;

Uchwała Nr 63/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR MISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero, trzy i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 62/ 05 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW przez spółkę DM Polonia NET SA w typie BIURO MAKLERSKIE – PRAWA POCHODNE - RACHUNEK WŁANY;

Uchwała Nr 61/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki COMP SA;

Uchwała Nr 60/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Kujawska Fabryka Manometrów SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 59/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, cztero, trzy i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 57/ 05 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW przez spółkę DM BZ WBK SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA;

Uchwała Nr 56/ 05 - asymilacja akcji spółki PROCHEM SA;

Uchwała Nr 55/ 05 -  rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki KREDYT BANK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego KB Klik Europa FIZ;

Uchwała Nr 54/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki TVN SA;

Uchwała Nr 53/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki TVN SA;

Uchwała Nr 52/ 05 - przyznanie funduszowi inwestycyjnemu KB Klik Europa FIZ statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 51/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 50/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki MUZA SA oznaczonych kodem PLMUZA000019;

Uchwała Nr 49/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 48/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 47/ 05 - asymilacja akcji spółki LPP SA;

Uchwała Nr 46/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Millennium DM SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji Telekomunikacja Polska SA;

Uchwała Nr 45/ 05 - asymilacja akcji spółki APATOR SA;

Uchwała Nr 44/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK Leasing SA;

Uchwała Nr 43/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji BZ WBK Finanse & Leasing SA;

Uchwała Nr 42/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Dom Maklerski BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek: Firma Chemiczna DWORY SA, Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego SA, Relpol SA;

Uchwała Nr 41/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych

Uchwała Nr 39/ 05 - oznaczenie kodem bonów skarbowych

Uchwała Nr 38/ 05 - stwierdzenie liczby certyfikatów inwestycyjnych Pioneer Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Uchwała Nr 37/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA

Uchwała Nr 36/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki ODLEWNIE POLSKIE SA

Uchwała Nr 35/ 05 - nadanie kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych kontraktów terminowych na kurs EURO i na kurs dolara amerykańskiego

Uchwała Nr 34/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji BZ WBK FINANSE & LEASING SA;

Uchwała Nr 33/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki UNIMIL SA;

Uchwała Nr 32/ 05 - rozliczenie pozasesyjnej transakcji pakietowej dla CA iB Securitues SA;

Uchwała Nr 31/ 05 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki  CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji EUROCASH SA;

Uchwała Nr 30/ 05 - przyznanie spółce EUROCASH SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 29/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 28/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki COMP SA;

Uchwała Nr 27/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PKO BP SA;

Uchwała Nr 26/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki POLCOLORIT SA;

Uchwała Nr 25/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 23/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PKO BP SA;

Uchwała Nr 22/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki LUBAWA SA;

Uchwała Nr 21/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji spółki Bank BPH SA;

Uchwała Nr 20/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji Banku BPH SA;

Uchwała Nr 19/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki NORDEA BANK POLSKA SA oznaczonych kodem PLBKMNL00174;

Uchwała Nr 18/ 05 - asymilacja akcji spółki NETIA SA;

Uchwała Nr 17/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki LUBAWA SA;

Uchwała Nr 16/ 05 - asymilacji akcji spółki Invar & Biuro System SA;

Uchwała Nr 15/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI SA;

Uchwała Nr 14/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki WARBUD SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 13/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki TELMAX SA;

Uchwała Nr 12/ 05 - przyznania spółce Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 11/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA  dla akcji spółki ZELMER SA;

Uchwała Nr 10/ 05 - przyznanie spółce ZELMER SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 9/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek;

Uchwała Nr 8/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki ATLANTA SA;

Uchwała Nr 7/ 05 - prowadzenie konta ewidencyjnego z podziałem na subkonta dla Kredyt Banku SA;

Uchwała Nr 6/ 05 - określenie wartości nominalnej akcji spółki COMP RZESZÓW SA;

Uchwała Nr 5/ 05 - podział oraz zmiana wartości nominalnej akcji spółki Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu SA;

Uchwała Nr 4/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH S.A. o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji spółki Bank BPH SA;

Uchwała Nr 3/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji na okaziciela spółki Bank BPH SA;

Uchwała Nr 2/ 05 - asymilacja akcji spółki IMPEL SA;

Uchwała Nr 1/ 05 - przyjęcie do KDPW oraz oznaczenie kodem akcji zwykłych na okaziciela spółki ATLANTA POLAND SA;