Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Październik 2005

Uchwała Nr 606/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Dom Maklerski BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 605/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, trzy, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 604/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, trzy, cztero i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 603/ 05 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 602/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki PROVIMI- ROLIMPEX SA oznaczonych kodem PLRLMPX00012;

Uchwała Nr 601/ 05 - asymilacja akcji spółki BRE BANK SA;

Uchwała Nr 600/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 599/ 05 - asymilacja akcji spółki BARLINEK SA;

Uchwała Nr 598/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 597/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki JC AUTO SA;

Uchwała Nr 596/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki JC AUTO SA;

Uchwała Nr 595/ 05 - dokonanie w dniu 28 października 2005 roku asymilacji akcji spółki SOFTBANK SA;

Uchwała Nr 594/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki TETA SA;

Uchwała Nr 593/ 05 - przyznanie spółce TETA SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 592/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Dom Maklerski BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK Finanse & Leasing SA;

Uchwała Nr 591/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji spółki BZ WBK Finanse & Leasing SA;

Uchwała Nr 590/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenia według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 589/ 05 - asymilacja akcji spółki CERAMIKA NOWA GALA SA;

Uchwała Nr 586/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA;

Uchwała Nr 585/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia SA;

Uchwała Nr 584/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki V NFI VICTORIA SA oznaczonych kodem PLNFI0500012;

Uchwała Nr 583/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PGNiG SA;

Uchwała Nr 582/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki ING Securities SA o typ ANIMTOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PROKOM SOFTWARE SA oraz BANK BPH SA;

Uchwała Nr 581/ 05 - asymilacja akcji spółki BRE BANK SA;

Uchwała Nr 580/ 05 - wyrejestrowanie akcji spółki TECHMEX SA oznaczonych kodem PLTECMX00029;

Uchwała Nr 579/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PGNiG SA;

Uchwała Nr 578/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BRE BANK SA;

Uchwała Nr 577/ 05 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 576/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki PGNiG SA;

Uchwała Nr 575/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB SECURITIES SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki Zakłady Azotowe PUŁAWY SA;

Uchwała Nr 574/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki Zakłady Azotowe PUŁAWY SA;

Uchwała Nr 573/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki PIA PIASECKI SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 572/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM Banku Handlowego SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚĆIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki BETACOM SA;

Uchwała Nr 571/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki TELL SA;

Uchwała Nr 570/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki PC GUARD SA;

Uchwała Nr 569/ 05 - asymilacja akcji spółki PGF SA;

Uchwała Nr 568/ 05 - nadanie kodu opcjom na akcje spółek i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 567/ 05 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW przez spółkę MILLENNIUM DM SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PKO BP SA;

Uchwała Nr 566/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki ZA PUŁAWY SA;

Uchwała Nr 565/ 05 - przyznanie spółce Zakłady Azotowe PUŁAWY SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 564/ 05 - asymilacja akcji spółki SOFTBANK SA;

Uchwała Nr 563/ 05 - asymilacja akcji spółki AGORA SA;

Uchwała Nr 562/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki MIRO – MARK SA w Likwidacji w typie EMITENT;

Uchwała Nr 561/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki TELL SA;

Uchwała Nr 560/ 05 - wyznaczenie dodatkowego terminu obsługi operacji konwersji akcji spółki TELL SA;

Uchwała Nr 559/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla WSiP i PC Guard SA oraz ustanie uczestnictwa dla ING Bank Śląski oraz Farmacol SA;

Uchwała Nr 558/ 05 - nadanie tytułu kwalifikacyjnego oraz wpis na listę specjalistów ewidencji papierów wartościowych;

Uchwała Nr 557/ 05 - wpisanie NORD/LB Bank Polska SA do rejestru uczestników bezpośrednich w typie DEPONENT;

Uchwała Nr 555/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki KBC Securities N.V. o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych KBC ELITE FIZ;

Uchwała Nr 554/ 05 - przyznanie funduszowi inwestycyjnemu KBC ELITA FIZ statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;