Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Luty 2005

Uchwała Nr 133/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki ZELMER SA;

Uchwała Nr 132/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero, pięcio i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 131/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy DM SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki GRAAL SA;

Uchwała Nr 130/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, cztero, pięcio i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 129/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki GRAAL SA;

Uchwała Nr 128/ 05 - przyznanie spółce KREDYT BANK SA statusu uczestnika KDPW w typie DEPONENT – PRAWA POCHODNE.

Uchwała Nr 127/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki KREDYT BANK SA;

Uchwała Nr 126/ 05 - asymilacja akcji spółki KREDYT BANK SA;

Uchwała Nr 125/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki CIECH SA;

Uchwała Nr 124/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW  spółki CA IB Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki COMP SA;

Uchwała Nr 123/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki EUROCASH SA;

Uchwała Nr 122/ 05 - nadanie kodu opcjom na indeks WIG20 oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 121/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki AQUA SA;

Uchwała Nr 119/ 05 - asymilacja ZCiTS BORYSZEW SA;

Uchwała Nr 118/ 05 - asymilacja akcji spółki SZPG STOMIL SANOK SA;

Uchwała Nr 117/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki MILLENNIUM DM SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki CIECH SA;

Uchwała Nr 116/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki CIECH SA;

Uchwała Nr 115/ 05 - wyrejestrowanie akcji spółki LENTEX SA;

Uchwała Nr 114/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki REDAN SA;

Uchwała Nr 113/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA;

Uchwała Nr 112/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 111/ 05 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 110/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki ENERGOMONTAŻ – WARSZAWA SA;

Uchwała Nr 109/ 05 - zmiana typu uczestnictwa spółki ABN AMRO BANK (POLSKA) SA z typu DEPOZYTARIUSZ – RACHUNEK WŁASNY na typ DEPONENT;

Uchwała Nr 108/ 05 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW przez spółkę DM BROKER SA w typach: BIURO MAKLERSKIE – RACHUNEK WŁASNY, BIURO MAKLERSKIE – PRAWA POCHODNE, BIURO MAKLERSKIE – PRAWA POCHODNE – RACHUNEK WŁASNY;

Uchwała Nr 107/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji BZ WBK FINANSE & LEASING SA;

Uchwała Nr 106/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki TRANS UNIVERSAL POLAND SA;

Uchwała Nr 105/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki Zachodni NFI SA oznaczonych kodem PLNFI1400014;

Uchwała Nr 104/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki HYDROBUDOWA ŚLASKA SA oznaczonych kodem PLHDBUD00015;

Uchwała Nr 103/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki ING BANK ŚLĄSKI SA;

Uchwała Nr 102/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji Banku BPH SA;

Uchwała Nr 101/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji Banku BPH SA;

Uchwała Nr 100/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem warrantów emitowanych przez BRE BANK SA oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 99/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Centralny Dom Maklerski PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki NETIA SA;

Uchwała Nr 98/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki NETIA SA;

Uchwała Nr 97/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji i praw do akcji spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych ZĄBKOWICE – ERG SA;

Uchwała Nr 96/ 05 - przyznanie spółce Zakłady Tworzyw Sztucznych ZĄBKOWICE – ERG SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 95/ 05 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 94/ 05 - stwierdzająca liczbę trzyletnich obligacji skarbowych oznaczonych kodem PL0000103636;

Uchwała Nr 93/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX SA;

Uchwała Nr 92/ 05 - przyznanie spółce Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 91/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki ABN AMRO BANK (POLSKA) SA o typ DEPONENT- PRAWA POCHODNE;

Uchwała Nr 89/ 05 - asymilacja akcji spółki WAWEL SA;

Uchwała Nr 88/ 05 - asymilacja akcji spółki TVN SA;

Uchwała Nr 87/ 05 - przyznanie spółce GRAAL SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 86/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki VII NFI im. K Wielkiego oznaczonych kodem PLNFI0700018;

Uchwała Nr 85/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na obligacje skarbowe;

Uchwała Nr 83/ 05 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 82/ 05 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 81/ 05 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE BANKU SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA;

Uchwała Nr 80/ 05 - przyznanie spółce Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 79/ 05 - przyjęcie do KDPW  oznaczenie kodem akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 78/ 05 - prowadzenia dla BGŻ SA kont ewidencyjnych z podziałem na subkonta;

Uchwała Nr 77/ 05 - prowadzenie dla Banku BPH SA kont ewidencyjnych z podziałem na subkonta;

Uchwała Nr 76/ 05 - prowadzenia dla PKO BP SA kont ewidencyjnych z podziałem na subkonta;

Uchwała Nr 75/ 05 - asymilacja akcji spółki SOKOŁÓW SA;

Uchwała Nr 74/ 05 - asymilacja akcji spółki COMP SA;

Uchwała Nr 73/ 05 - w sprawie określenia limitów ograniczających skalę zawieranych transakcji, których przedmiotem są kontrakty terminowe na obligacje skarbowe;

Uchwała Nr 72/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki CIECH SA;

Uchwała Nr 71/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Millennium DM SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki CIECH SA;

Uchwała Nr 70/ 05 - przyznanie spółce CIECH SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 69/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Europejski Fundusz Leasingowy SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 67/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki MNI SA;

Uchwała Nr 66/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA;