Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Marzec 2005

Uchwała Nr 194/ 05 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW spółki DM BROKER SA w typie BIURO MAKLERSKIE;

Uchwała Nr 193/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero, pięcio i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 192/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, cztero, pięcio i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 190/ 05 - zmiana uchwały 359/99  (Harmonogram dnia rozliczeniowego);

Uchwała Nr 189/ 05 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA;

Uchwała Nr 188/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki BANK BPH SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2;

Uchwała Nr 187/ 05 - przyznanie funduszowi inwestycyjnemu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 186/ 05 - przejęcie przez spółkę KBC Securities N.V.(SA) Oddział w Polsce działalności wykonywanej przez KREDYT BANK SA oraz ustanie uczestnictwa  w KDPW spółki KREDYT BANK SA;

Uchwała Nr 185/ 05 - przyznanie spółce KBC Securities N.V.(SA) Oddział w Polsce statusu uczestnika KDPW w typach: BIURO MAKLERSKIE, BIURO MAKLERSKIE – RACHUNEK WŁASNY, BIURO MAKLERSKIE – PRAWA POCHODNE, BIURO MAKLERSKIE – PRAWA POCHODNE – RACHUNEK WŁASNY;

Uchwała Nr 184/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki TVN SA;

Uchwała Nr 183/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki TVN SA;

Uchwała Nr 182/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki APATOR SA;

Uchwała Nr 181/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki NETIA SA;

Uchwała Nr 180/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki NETIA SA;

Uchwała Nr 179/ 05 - asymilacja akcji spółki EMAX SA;

Uchwała Nr 178/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki INTERIA.PL;

Uchwała Nr 177/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BIOTON SA;

Uchwała Nr 175/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki SWARZĘDZ MEBLE SA;

Uchwała Nr 174/ 05 - asymilacja akcji spółki ING Bank Śląski SA;

Uchwała Nr 173/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Beskidzki Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla warrantów BDM SA;

Uchwała Nr 172/ 05 - nadanie kodu kontraktom na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 171/ 05 - określenie dnia podziału akcji spółki Polski Koncern Mięsny DUDA SA;

Uchwała Nr 170/ 05 - stwierdzająca liczbę obligacji  spółki NORDEA BANK POLSKA SA;

Uchwała Nr 169/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki ING Bank Śląski SA;

Uchwała Nr 168/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki BIOTON SA;

Uchwała Nr 167/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BIOTON SA;

Uchwała Nr 166/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla  obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 165/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX SA;

Uchwała Nr 164/ 05 - zarejestrowanie warrantów BDM SA opartych na akcjach spółek, nadanie im kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 163/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem  akcji spółki LEASCO SA;

Uchwała Nr 162/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla NFI;

Uchwała Nr 161/ 05 - asymilacja akcji spółki NKT CABLES SA;

Uchwała Nr 160/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 159/ 05 - asymilacja akcji spółki CIECH SA;

Uchwała Nr 158/ 05 - nadanie kodu opcjom na WIG20 i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 157/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki BIOTON SA;

Uchwała Nr 156/ 05 - przyznanie spółce BIOTON SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 155/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki PRÓCHNIK SA;

Uchwała Nr 154/ 05 - stwierdzająca liczbę obligacji skarbowych oznaczonych kodem PL0000103677;

Uchwała Nr 152/ 05 - udzielenie upomnienia DM BOŚ SA;

Uchwała Nr 151/ 05 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 150/ 05 - asymilacja akcji spółki REDAN SA;

Uchwała Nr 149/ 05 - asymilacja akcji spółki Kredyt Bank SA;

Uchwała Nr 148/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na indeksy giełdowe oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 147/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na akcje spółek i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 146/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki GRAAL SA;

Uchwała Nr 145/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki SOCIETE GENERALE Oddział w Polsce  o typ DEPOZYTARIUSZ – PRAWA POCHODNE – RACHUNEK WŁASNY;

Uchwała Nr 144/ 05 - ustanie uczestnictwa Internetowego Domu Maklerskiego SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki BAUMA SA;

Uchwała Nr 142/ 05 - zmiana uchwały 359/99 w sprawie przeniesienia rozliczeń do NBP;

Uchwała Nr 141/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki GRAAL SA;

Uchwała Nr 140/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPw spółki  DM Banku Handlowego SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki MOL;

Uchwała Nr 139/ 05 - wyrejestrowanie obligacji EBI z siedzibą w Luksemburgu;

Uchwała Nr 138/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki spółce ZETKAMA Fabryka Armatury Przemysłowej SA;

Uchwała Nr 137/ 05 - przyznanie spółce ZETKAMA Fabryka Armatury Przemysłowej SA statusu uczestnika w typie EMITENT;

Uchwała Nr 136/ 05 - nadanie kodu opcjom na WIG20 oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 134/ 05 - asymilacja akcji spółki SIMPLE SA;