Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Kwiecień 2005

Uchwała Nr 243/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Powszechna kasa oszczędności Bank Polski SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 242/ 05 - przyjęcie i oznaczenie kodem obligacji.

Uchwała Nr 241/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa Banku BPH SA o SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA,

Uchwała Nr 240/ 05 - przyjęcie i oznaczenie obligacji BAnku BPH SA

Uchwała Nr 239/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie obligacji zerokpunowych

Uchwała Nr 238/ 05 - asymilacja akcji spółki PROCHEM SA

Uchwała Nr 237/ 05 - ustanie uczestnictwa KZF POLFA SA.

Uchwała Nr 236/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki AMREST HOLDINGS SA;

Uchwała Nr 235/ 05 - przyznanie spółce AMREST HOLDINGS N.V. statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 234/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki PRÓCHNIK SA;

Uchwała Nr 233/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki ZETKAMA Fabryka Armatury Przemysłowej SA;

Uchwała Nr 232/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki FERRUM SA;

Uchwała Nr 230/ 05 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 229/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki NFI OCTAVA SA oznaczonych kodem PLNFI0800016;

Uchwała Nr 227/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 226/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji spółki BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 225/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 224/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 223/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem  akcji spółki BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 222/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki ATLANTA POLAND SA;

Uchwała Nr 221/ 05 - określenie wartości nominalnej akcji spółki PRÓCHNIK SA;

Uchwała Nr 220/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki KBC Securities  N.V. (SA) Oddział w Polsce o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego KB KLIK Ameryka FIZ;

Uchwała Nr 219/ 05 - przyznanie funduszowi inwestycyjnemu KB KLIK Ameryka FIZ statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 218/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki POLIFARB CIESZYN – WROCŁAW SA;

Uchwała Nr 217/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki BORYSZEW SA;

Uchwała Nr 216/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem hipotecznych listów zastawnych spółki BRE Bank Hipoteczny SA;

Uchwała Nr 215/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM PENETRATOR SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚĆIOWE NA OKAZICIELA i PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok SA;

Uchwała Nr 214/ 05 - przyznanie spółce Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 213/ 05 - przyjęcie i oznaczenia kodem akcji spółki INTERIA.pl SA.;

Uchwała Nr 212/ 05 - asymilacja akcji spółki DGA SA;

Uchwała Nr 211/ 05 - asymilacja akcji spółki APATOR SA;

Uchwała Nr 210/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki Pioneer Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;

Uchwała Nr 208/ 05 - asymilacja akcji spółki TVN SA;

Uchwała Nr 207/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenia kodem akcji spółki ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE - ERG SA

Uchwała Nr 206/ 05 - ustanie wykonywania uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki MCI Management SA i Energomontaż – Północ SA;

Uchwała Nr 205/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CA IB Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki KGHM Polska Miedź SA;

Uchwała Nr 204/ 05 - asymilacja akcji spółki NETIA SA;

Uchwała Nr 203/ 05 - asymilacja akcji spółki Trans Universal Poland SA;

Uchwała Nr 202/ 05 - dot. regulacji wpłat do wyodrębnionych części funduszu rozliczeniowego;

Uchwała Nr 200/ 05 - dotyczy rozliczenia transakcji na rynku regulowanym , których rozliczenie powinno nastąpić 8 kwietnia br.;

Uchwała Nr 196/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki UNIVERSAL SA w typie EMITENT: