Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Maj 2005

Uchwała Nr 289/ 05 - asymilacja akcji spółki COMPUTERLAND SA

Uchwała Nr 288/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla   dwuletnich, czteroletnich, pięcioletnich i emerytalnych dziesięcioletnich obligacji.

Uchwała Nr 287/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwuletnich, czteroletnich, pięcioletnich i emerytalnych dziesięcioletnich obligacji.

Uchwała Nr 286/ 05 - asymilacja akcji spółki GRUPA LOTOS SA

Uchwała Nr 285/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki INTERIA.PL SA

Uchwała Nr 284/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DM PENETRATOR SA w zakresie rozliczania transakcji na rynku regulowanym w obrocie pozagiełdowym organizowanym przez MTS -CETO SA

Uchwała Nr 283/ 05 - oznaczenie kodami bonów skarbowych

Uchwała Nr 282/ 05 - asymilacja akcji spółki MOSTOSTAL PŁOCK SA

Uchwała Nr 281/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki LENA LIGHTING SA

Uchwała Nr 280/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM POLONIA NET SA o typ BIURO MAKLERSKIE

Uchwała Nr 279/ 05 - asymilacja akcji spółki AQUA SA

Uchwała Nr 278/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki KBC Securities SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOSCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Zakłady Odzieżowe "BYTOM SA"

Uchwała Nr 277/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Zakłady Odzieżowe "BYTOM SA"

Uchwała Nr 276/ 05 - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale 265/05

Uchwała Nr 275/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Dom Maklerski BANKU HANDLOWEGO SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki OPOCZNO SA

Uchwała Nr 274/ 05 - przyznanie spółce OPOCZNO SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 273/ 05 - przyznanie spółce CITIBANK N.A. SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 272/ 05 - prowadzenie przez spółkę Bank BPH SA działalności w typach uczestnictwa DEPOZYTARIUSZ oraz DEPOZYTARIUSZ – RACHUNEK WŁASNY wyłącznie pod indywidualnym kodem uczestnika, którym oznaczona została działalność tej spółki prowadzona w typie uczestnictwa DEPONENT – PRAWA POCHODNE;

Uchwała Nr 271/ 05 - prowadzenie przez spółkę Bank BPH SA działalności w typach uczestnictwa DEPOZYTARIUSZ oraz DEPOZYTARIUSZ – RACHUNEK WŁASNY wyłącznie pod indywidualnym kodem uczestnika, którym oznaczona została działalność tej spółki prowadzona w typie uczestnictwa DEPONENT – PRAWA POCHODNE;

Uchwała Nr 270/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki LENA LIGHTING SA;

Uchwała Nr 269/ 05 - przyznanie spółce LENA LIGHTING SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 268/ 05 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE BANK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA i PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki GRUPA LOTOS SA;

Uchwała Nr 267/ 05 - przyznanie spółce GRUPA LOTOS SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 266/ 05 - stwierdzająca liczbę obligacji skarbowych oznaczonych kodem PL0000103768;

Uchwała Nr 265/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 264/ 05 - przyznanie spółce ING Bank Śląski SA statusu członka giełdowej izby rozrachunkowej prowadzonej przez KDPW w typie PŁATNIK dla EVEREN SP. z o.o.;

Uchwała Nr 263/ 05 - zmiana SPONSORA EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki ROLIMPEX SA z DM Banku Handlowego SA na PKO BP SA;

Uchwała Nr 262/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 261/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki SDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 260/ 05 - przyznanie spółce DM TMS Brokers SA statusu uczestnika systemu rekompensat;

Uchwała Nr 259/ 05 - rozszerzeni uczestnictwa w KDPW spółki Bank Handlowy W Warszawie SA o typ REPREZENTANT dla Dresdner Bank A.G.;

Uchwała Nr 258/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 257/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEDŁOWEGO  dla obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 256/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki MACROSOFT SA;

Uchwała Nr 255/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK POZAGIEŁDOWY dla obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 254/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki BETON STAL SA w typie EMITENT;

Uchwała Nr 253/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Polish Energy Partners SA;

Uchwała Nr 252/ 05 - przyznanie spółce Polish Energy Partners SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 251/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek;

Uchwała Nr 250/ 05 - asymilacja akcji spółki Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok SA;

Uchwała Nr 249/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki  TIM SA oznaczonych kodem PLTIM0000016;

Uchwała Nr 248/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji Prokom Software, Stomil Sanok i Stalprofil;

Uchwała Nr 247/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok SA;

Uchwała Nr 246/ 05 - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale 244/05 Zarządu KDPW SA z 4 maja 2005 r.;

Uchwała Nr 245/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki PRÓCHNIK SA;

Uchwała Nr 244/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji  PKO BP, ING Bank i TVN;