Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Lipiec 2005

Uchwała Nr 435/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji skarbowych,

Uchwała Nr 434/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji skarbowych

Uchwała Nr 431/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki BA WBK A o typ SPONSOR EMISJI PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji spółki BZ WBK Leasing SA

Uchwała Nr 430/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenia kodem obligacji spółki BZ WBK Leasing SA

Uchwała Nr 429/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Zakłady Chemiczne POLICE SA

Uchwała Nr 427/ 05 - asymilacja akcji spółki ALCHEMIA SA

Uchwała Nr 426/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki BDM SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki HOGA.PL SA;

Uchwała Nr 425/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki HOGA.PL SA oznaczonych kodem PLHOGA000058;

Uchwała Nr 424/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki KREDYT BANK SA;

Uchwała Nr 423/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki AGORA SA;

Uchwała Nr 422/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki GRUPA ONET.PL;

Uchwała Nr 421/ 05 - asymilacja akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA;

Uchwała Nr 420/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki EMC Instytut Medyczny SA;

Uchwała Nr 419/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki GETIN HOLDING SA;

Uchwała Nr 418/ 05 - sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale 413/05;

Uchwała Nr 417/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki ING Securities SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki PKO BP SA;

Uchwała Nr 416/ 05 - zmiana SPONSORA EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki ZELMER SA z DM BZ WBK SA na DI BRE BANKU SA;

Uchwała Nr 415/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy DM o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki Internetowy DM SA;

Uchwała Nr 414/ 05 - asymilacja akcji spółki ABG STER-PROJEKT SA;

Uchwała Nr 413/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki ALCHEMIA SA;

Uchwała Nr 412/ 05 - stwierdzenie wartości nominalnej  akcji spółki ALCHEMIA SA;

Uchwała Nr 411/ 05 - prowadzenie kont ewidencyjnych z podziałem na subkonta dla spółki BISE SA;

Uchwała Nr 410/ 05 - asymilacja akcji spółki AGORA SA;

Uchwała Nr 409/ 05 - przyznanie spółce Internetowy DM statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 408/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Zakłady LENTEX SA;

Uchwała Nr 406/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki AMBRA SA;

Uchwała Nr 405/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPw spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WWARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA  i PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki EMC Instytut Medyczny SA;

Uchwała Nr 404/ 05 - przyznanie spółce EMC Instytut Medyczny SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 403/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DOM BZ WBK SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji akcji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 402/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji BZ WBK LEASING SA;

Uchwała Nr 401/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki ABG STER – PROJEKT SA;

Uchwała Nr 400/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dola amerykańskego i euro oraz oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 399/ 05 - oznaczenie kodami bonów skarbowych;

Uchwała Nr 398/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla praw do akcji spółki SPRAY SA;

Uchwała Nr 397/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Millennium DM o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO  dla akcji spółki Fabryka Śrub w Łańcucie SA;

Uchwała Nr 396/ 05 - asymilacja akcji spółki BRE BANK SA;

Uchwała Nr 395/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki SPRAY SA;

Uchwała Nr 394/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki NFI FORTUNA SA oznaczonych kodem PLNFI1300016.

Uchwała Nr 393/ 05 - wyznaczenia dodatkowego terminu obsługi operacji konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych spółki AGORA SA na akcje zwykłe na okaziciela;

Uchwała Nr 392/ 05 - określenie dnia podziału akcji spółki LEASCO SA;

Uchwała Nr 391/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki FUN. 1 NFI SA oznaczonych kodem PLNFI0100011;

Uchwała Nr 390/ 05 - asymilacja akcji spółki PAGED SA;

Uchwała Nr 389/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE BANKU SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA i PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE d la akcji spółki  NEONET SA;

Uchwała Nr 388/ 05 - asymilacja akcji spółki REDAN SA;

Uchwała Nr 387/ 05 - przyznanie spółce NEONET SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 386/ 05 - przyznanie spółce SEB TFI statusu uczestnika systemu rekompensat.

Uchwała Nr 385/ 05 - asymilacja akcji spółki APATOR SA;

Uchwała Nr 384/ 05 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki Zakłady Chemiczne POLICE SA;

Uchwała Nr 383/ 05 - wyznaczenie dodatkowego terminu obsługi operacji konwersji akcji imiennych spółki Zakłady Chemiczne POLICE SA na akcje zwykłe;

Uchwała Nr 381/ 05 - przyznanie spółce DI NEHREBETIUS SA statusu uczestnika systemu rekompensat;

Uchwała Nr 380/ 05 - zmiana Szczegółowych Zasad Działania KDPW;

Uchwała Nr 379/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM PENETRATOR SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA i PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS SA;

Uchwała Nr 378/ 05 - przyznanie spółce Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 377/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki GETIN HOLDING SA;

Uchwała Nr 376/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki Zakłady Chemiczne POLICE SA;

Uchwała Nr 375/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki COMP SA;

Uchwała Nr 374/ 05 - stwierdzająca liczbę akcji spółki WANDALEX SA oznaczonych kodem PLWNDLX00024;

Uchwała Nr 373/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki DECORA SA;

Uchwała Nr 372/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem praw do akcji spółki SOFTBANK SA;

Uchwała Nr 371/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki TRAVELPLANET. PL SA;

Uchwała Nr 370/ 05 - przyznanie spółce TRAVELPLANET. PL SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 367/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki ABN AMRO Bank (Polska) SA w typie DEPOZYTARIUSZ;

Uchwała Nr 366/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spólki VARIANT SA;

Uchwała Nr 365/ 05 - określenie dnia podziału akcji spółki ENERGOAPARATURA SA;

Uchwała Nr 364/ 05 - nadanie kodów kontraktom terminowym na akcje spółki PKO BP SA;

Uchwała Nr 363/ 05 - odstąpienie od pobierania opłat kwartalnych od DM PENETRATOR SA;

Uchwała Nr 362/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Grupa LOTOS SA;

Uchwała Nr 361/ 05 - asymilacja akcji spółki AGORA SA;

Uchwała Nr 360/ 05 - prowadzenie przez BGŻ SA działalności w typach Deponent i Depozytariusz wyłącznie pod indywidualnym kodem uczestnika;

Uchwała Nr 359/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DI BRE Banku SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki ODRATRANS SA;

Uchwała Nr 358/ 05 - przyznanie spółce ODRATRANS SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;

Uchwała Nr 357/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Dom Maklerski BZ WBK SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki Polish Energy Partners SA;

Uchwała Nr 356/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki BRE BANK SA;

Uchwała Nr 355/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA i PAPIERY WARTOŚCIOWE IMIENNE dla akcji spółki SPRAY SA;

Uchwała Nr 354/ 05 - przyznanie spółce VARIANT SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT SA;

Uchwała Nr 353/ 05 - przyznanie spółce SPRAY SA statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT;