Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

KDPW

​Uchwały Zarządu

Bieżące uchwały: Sierpień 2005

Uchwała Nr 485/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Zakłady Chemiczne POLICE SA;

Uchwała Nr 484/ 05 - asymilacja akcji spółki BRE BANK SA;

Uchwała Nr 483/ 05 - oznaczenie kodem akcji spółki ABG Ster-Projekt SA;

Uchwała Nr 482/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji spółki Provimi – Rolimpex SA;

Uchwała Nr 481/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ SPONSOR EMISJI – PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla dwu, cztero, pięcio i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 480/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem dwu, cztero, pięcio i dziesięcioletnich obligacji skarbowych;

Uchwała Nr 479/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem obligacji zerokuponowych;

Uchwała Nr 478/ 05 - nadanie kodu kontraktom terminowym na kurs dolara amerykańskiego i euro i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych;

Uchwała Nr 477/ 05 - asymilacja akcji spółki EMAX SA;

Uchwała Nr 476/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA o typ PODMIOT ORGANIZUJĄCY RYNEK dla obligacji BZ WBK Leasing SA;

Uchwała Nr 475/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SA o typ SPONSOR EMISJI PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji INTERNETOWY DOM MAKLERSKI.

Uchwała Nr 474/ 05 - przyjęcie i oznaczenie kodem akcji INTERNETOWY DOM MAKLERSKI

Uchwała Nr 472/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki Bank BPH SA o typ SPONSOR EMISJI PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Sektora Nieruchomości

Uchwała Nr 471/ 05 - przyznanie funduszowi inwestycyjnemu BPH FIZ Sektora Nieruchomości statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT, oraz przyjęcie i oznaczenie kodem certyfikatów inwestycyjnych tego fundusz,

Uchwała Nr 470/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki SG SECURITIES w LIKWIDACJI w typie BIURO MAKLERSKIE, BIURO MAKLERSKIE - RACHUNEK WŁASNY, BIURO MAKLERSKIE - PRAWA POCHODNE - RACHUNEK WŁASNY.

Uchwała Nr 469/ 05 - rozszerzenia uczestnictwa w KDPW spółki Internetowy Dom Maklerski SA o typ SPONSOR EMISJI - PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki TRAS TYCHY SA

Uchwała Nr 468/ 05 - przyjęcie i oznaczenia kodem akcji spółki TRAS TYCHY SA

Uchwała Nr 467/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki Bank BPH SA.

Uchwała Nr 466/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ DEPONENT - ANIMATOR -  PRAWA POCHODNE

Uchwała Nr 465/ 05 - przyjęcie akcji spółki Zakłady Odzieżowe BYTOM SA

Uchwała Nr 464/ 05 - oznaczenie kodem bonów skarbowych,

Uchwała Nr 463/ 05 - asymilacja akcji spółki KREDYT BANK SA

Uchwała Nr 462/ 05 - asymilacja akcji spółki BRE BANK SA

Uchwała Nr 461/ 05 - oznaczenie kodem obligacji skarbowych

Uchwała Nr 460/ 05 - przyjęcie akcji spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

Uchwała Nr 459/ 05 - nadanie kodu jednostkom uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (PIONEER PTE)

Uchwała Nr 458/ 05 - umorzenia akcji spółki PROCHEM SA

Uchwała Nr 457/ 05 - przyjęcie akcji LENA LIGHTING SA

Uchwała Nr 456/ 05 - asymilacja GETIN HOLDING SA

Uchwała Nr 455/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki PKO BP SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych,

Uchwała Nr 454/ 05 - asymilacja akcji spółki STOMIL SANOK SA

Uchwała Nr 453/ 05 - przyjęcie akcji TRAVELPLANET. PL SA

Uchwała Nr 452/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla obligacji skarbowych,

Uchwała Nr 451/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA w typie SPONSOR EMISJI PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla akcji spółki POLISH ENERGY PARTNERS SA.

Uchwała Nr 450/ 05 - rozszerzenie uczestnictwa w KDPW spółki CDM PEKAO SA o typ SPONSOR EMISJI PAPIERY WARTOŚCIOWE NA OKAZICIELA dla obligacji MIASTA POZNAŃ,

Uchwała Nr 449/ 05 - przyjęcie akcji POLISH ENERGY PARTNERS SA

Uchwała Nr 448/ 05 - przyjęcie obligacji MIASTO POZNAŃ SA

Uchwała Nr 447/ 05 - asymilacja akcji spółki LEASCO SA

Uchwała Nr 446/ 05 - asymilacja akcji AGORA SA

Uchwała Nr 444/ 05 - umorzenie akcji Drugi NFI SA

Uchwała Nr 443/ 05 - przyjęcie akcji COMP SA

Uchwała Nr 441/ 05 - asymilacja akcji spółki ELEKTROMONTAŻ - WARSZAWA SA.

Uchwała Nr 440/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DM Bank Handlowego SA w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółki Zakłady magnezytowe ROPCZYCE SA, i rozszerzenie uczestnictwa w typie ANIMATOR OBROTU GIEŁDOWEGO dla akcji spółek FON SA i Zakłady Chemiczne PERMEDIA SA.

Uchwała Nr 439/ 05 - ustanie uczestnictwa w KDPW spółki DM BZ WBK SA w typie ANIMATOR OBROTU dla akcji spółki AGORA SA i Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR SA.

Uchwała Nr 438/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kdem akcji spółki VARIANT SA

Uchwała Nr 437/ 05 - przyjęcie do KDPW i oznaczenie kodem akcji zwykłych spółki EMAX SA

Uchwała Nr 436/ 05 - nadanie kodu i oznaczenie według Klasyfikacji Instrumentów Finansowych opcji,