Regulamin odpłatnego udostępniania przez KDPW danych
referencyjnych i statystycznych GK KDPW

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2024 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 887/2023 z dnia 26 września 2023 r.

Przyjęte zostały nowe stawki opłat z tytułu udostępniania danych referencyjnych i statystycznych w ramach Portalu Danych KDPW. ​

Uchwała nr 381/2022 określająca stawki opłat, która obowiązywała do 31 grudnia 2023 r.
Zmiany, które weszły w życie dnia 16 maja 2022 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 380/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w Regulaminie obejmują: 
  • wprowadzenie definicji API, 
  • wprowadzenie zapisów informujących o rozszerzeniu funkcjonalności formularza służącego do zamawiania lub rozszerzania subskrypcji o możliwość zamawiania dostępu API, 
  • wprowadzenie zapisów dotyczących tworzenia i udostępniania tzw. credentials pozwalających na uwierzytelnianie klienta API,
  • powiązanie zakresu dostępu API z pakietami wykupionymi w ramach danej subskrypcji, 
  • modyfikację zapisów dotyczących pobieranych opłat o możliwość zakupienia bądź dokupienia API, w tym wprowadzenie zasady proporcjonalnego naliczania opłaty z tytułu dokupienia API (jak również pakietów) za okres pozostały do końca okresu rozliczeniowego, 
  • zmianę miejsca publikacji Regulaminu z Portalu danych na stronę internetową KDPW.
  • Regulamin w wersji obowiązującej od 3 stycznia 2022 r. do 15 maja 2022 r.
Wraz z aktualizacją Regulaminu usługi została również podjęta uchwała ustalająca stawki opłat z tytułu korzystania z API – uchwała nr 381/2022. Stawki opłat z tytułu dostępu manualnego oraz z tytułu opłat za pakiety danych pozostały bez zmian.