Regulamin repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych
z użyciem papierów wartościowych