Regulamin ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie w dniu 29 kwietnia 2024 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW nr 361/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Zmiany dotyczą w szczególności możliwości tworzenia dedykowanych kolejek do przekazywania komunikatów oraz zasad usuwania komunikatów z kolejek.

Regulamin ustanawiania komunikacji elektronicznej poprzez połączenia systemowe obowiązujący od 22.05.2023 r. do 28.04.2024 r.