Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących
podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat
do systemu rekompensat w roku 2024