Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu
udostępniania przez KDPW danych referencyjnych
i statystycznych

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2024 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 887/2023 z dnia 26 września 2023 r.

Przyjęte zostały nowe stawki opłat z tytułu udostępniania danych referencyjnych i statystycznych w ramach Portalu Danych KDPW. ​

Uchwała nr 381/2022 określająca stawki opłat, która obowiązywała do 31 grudnia 2023 r.