Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu
udostępniania przez KDPW danych referencyjnych
i statystycznych