Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie 8 maja 2023 r. przyjęte uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 340/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiany w uchwale Zarządu KDPW S.A. w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych, polegają jedynie na zastąpieniu w § 1 ust.2 oraz w § 2 ust.2 tej uchwały wyrazu: „TARGET2” wyrazem: „TARGET”, co jest związane z uruchomieniem nowego systemu TARGET (transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji) w miejsce dotychczasowego systemu TARGET2.

Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych w wersji obowiązującej od 1.02.2022 r. do 7.05.2023 r.