Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji
dla instrumentów pochodnych

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:
Zmiany, które weszły w życie 3 marca 2021 r.:

Zmiany polegają w szczególności na wprowadzeniu możliwości przekazywania do KDPW raportów w formacie csv bez konieczności ich samodzielnej translacji na format xml, wymagany przez KDPW. Obsługa konwersji oraz przekazywania raportów będzie obsługiwana przez serwer KDPW.