Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji
dla instrumentów pochodnych

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Zmiany, które weszły w życie w dniu 22 maja 2023 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 359/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany dotyczą sposobu ustanawiania komunikacji z wykorzystaniem interfejsu A2A w obszarze usług Repozytorium Transakcji EMIR, Repozytorium Transakcji SFTR, ARM oraz usługi nadawania kodów LEI. Wprowadzają nowe zasady pobierania certyfikatów elektronicznych poprzez dedykowaną aplikację internetową Certyfikaty A2A, udostępnioną w Portalu usług (https://online.kdpw.pl).

Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych 03.03.2021 r.-21.05.2023 r.
Zmiany, które weszły w życie 3 marca 2021 r.:

Zmiany polegają w szczególności na wprowadzeniu możliwości przekazywania do KDPW raportów w formacie csv bez konieczności ich samodzielnej translacji na format xml, wymagany przez KDPW. Obsługa konwersji oraz przekazywania raportów będzie obsługiwana przez serwer KDPW.