Zasady dotyczące komunikacji z repozytorium transakcji
dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie od dnia:

Zmiany, które weszły w życie w dniu 22 maja 2023 r.

przyjęte uchwałą Zarządu KDPW nr 360/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany dotyczą sposobu ustanawiania komunikacji z wykorzystaniem interfejsu A2A w obszarze usług Repozytorium Transakcji EMIR, Repozytorium Transakcji SFTR, ARM oraz usługi nadawania kodów LEI. Wprowadzają nowe zasady pobierania certyfikatów elektronicznych poprzez dedykowaną aplikację internetową Certyfikaty A2A, udostępnioną w Portalu usług (https://online.kdpw.pl).

Zasady dotyczące komunikacji z Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 29.12.2021 - 21.05.2023
Zmiany, które weszły w życie 29 grudnia 2021 r.:

29 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany Zasad dotyczących komunikacji z Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW nr 1511/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zmiany polegają w szczególności na:
  • wprowadzeniu do Zasad postanowień definiujących sposób doręczenia uczestnikowi komunikatu zwrotnego, którym jest ten kanał komunikacji z uczestnikiem, którym uczestnik przekazał dany komunikat do systemu RT,
  • dookreśleniu momentu doręczenia komunikatu do systemu RT (§ 4a),
  • dodaniu zapisu w § 8 ust. 2a, zgodnie z którym możliwe będzie skuteczne doręczenie uczestnikowi informacji o dokonanej zmianie Zasad przy wykorzystaniu poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR.
  • Zasady dotyczące komunikacji z Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych obowiązujące od 01.04.2020 r. do 28.12.2021 r.