Rejestracja papierów wartościowych w depozycie wtórnym - KDPW

Rejestracja papierów wartościowych w depozycie wtórnym

KDPW prowadzi autoryzowany centralny depozyt papierów wartościowych.

Świadczymy usługę rejestracji papierów wartościowych, zapewniając najwyższy poziom usług zgodnie z wymogami rozporządzenia CSDR.

Stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, odpowiadamy za prowadzenie i nadzorowanie centralnego systemu rejestracji papierów wartościowych, gwarantujemy bezpieczeństwo obrotu. Posiadamy bezpieczną i wydajną infrastrukturę systemową, elastyczną i odpowiadającą na potrzeby uczestników rynku.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych posiada ustanowione połączenia operacyjne z zagranicznymi CDPW, służące do rejestracji w systemie KDPW, jako depozycie inwestora, papierów wartościowych, dla których zagraniczny centralny depozyt jest depozytem macierzystym. Rejestracja ta może odbywać się na podstawie umowy KDPW z emitentem, który wprowadza emitowane przez siebie papiery wartościowe do obrotu zorganizowanego na terytorium RP lub innej platformie transakcyjnej w UE. Rejestracja na kontach prowadzonych w KDPW ma na celu umożliwienie zawierania transakcji takimi papierami wartościowymi w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub innym systemie obrotu w ramach UE i rozrachunek tych transakcji w systemie KDPW.

Więcej informacji
o usłudze