Repozytorium transakcji EMIR - KDPW

Repozytorium transakcji EMIR

KDPW prowadzi repozytorium transakcji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).

Repozytorium transakcji EMIR prowadzone przez KDPW umożliwia przesyłanie raportów o kontraktach pochodnych z wykorzystaniem przyjaznej i bezpiecznej aplikacji internetowej lub poprzez automatyczne połączenie bezpośrednie. Komunikaty związane z rejestracją transakcji pochodnych zbudowane są w oparciu o zakres informacyjny określony standardach technicznych do Rozporządzenia EMIR. Zawierają one zestaw danych wymaganych przez Repozytorium do właściwego identyfikowania transakcji oraz właściwej obsługi procesów rejestracji, zgodny z wymaganiami ESMA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Nasza aplikacja internetowa pozwala na raportowanie nowych transakcji oraz ich modyfikację, wyświetlanie, przeglądanie zaraportowanych danych, filtrowanie oraz pobieranie zestawień zaraportowanych danych (eksport do plików *.xml, *.xlsx, *.csv), a także na śledzenie etapów procesu raportowania.

Repozytorium Transakcji KDPW znajduje się pod stałym nadzorem ESMA i posiada rejestrację, która potwierdza spełnianie wszystkich międzynarodowych norm i daje gwarancję najwyższego poziomu świadczonych usług.

Więcej informacji
o usłudze

Komunikacja
systemowa