Repozytorium transakcji EMIR - KDPW

Repozytorium transakcji EMIR

KDPW prowadzi repozytorium transakcji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).

Repozytorium transakcji EMIR prowadzone przez KDPW umożliwia przesyłanie raportów o kontraktach pochodnych z wykorzystaniem przyjaznej i bezpiecznej aplikacji internetowej lub poprzez automatyczne połączenie bezpośrednie. Komunikaty związane z rejestracją transakcji pochodnych zbudowane są w oparciu o zakres informacyjny określony standardach technicznych do Rozporządzenia EMIR. Zawierają one zestaw danych wymaganych przez Repozytorium do właściwego identyfikowania transakcji oraz właściwej obsługi procesów rejestracji, zgodny z wymaganiami ESMA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Nasza aplikacja internetowa pozwala na raportowanie nowych transakcji oraz ich modyfikację, wyświetlanie, przeglądanie zaraportowanych danych, filtrowanie oraz pobieranie zestawień zaraportowanych danych (eksport do plików *.xml, *.xlsx, *.csv), a także na śledzenie etapów procesu raportowania.

Repozytorium Transakcji KDPW znajduje się pod stałym nadzorem ESMA i posiada rejestrację, która potwierdza spełnianie wszystkich międzynarodowych norm i daje gwarancję najwyższego poziomu świadczonych usług.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Repozytorium Transakcji EMIR określa Regulamin Repozytorium Transakcji dla instrumentów pochodnych oraz Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Więcej informacji
o usłudze

Komunikacja
systemowa