Repozytorium transakcji SFTR - KDPW

Repozytorium transakcji SFTR

KDPW jest autoryzowanym repozytorium transakcji dla transakcji SFT w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, z ang. Securities Financing Transaction Regulation (SFTR).

Repozytorium transakcji SFTR prowadzone przez KDPW umożliwia przesyłanie raportów o transakcjach SFT z wykorzystaniem przyjaznej i bezpiecznej aplikacji internetowej lub poprzez automatyczne połączenie bezpośrednie. Komunikaty systemowe zbudowane są w oparciu o zakres informacyjny określony w standardach technicznych do Rozporządzenia SFTR.

Repozytorium Transakcji KDPW znajduje się pod stałym nadzorem ESMA i posiada rejestrację, która potwierdza spełnianie wszystkich międzynarodowych norm i daje gwarancję najwyższego poziomu świadczonych usług.

Więcej informacji
o usłudze

Komunikacja
systemowa