Rozrachunek papierów wartościowych - KDPW

Rozrachunek papierów wartościowych

KDPW jest centralnym depozytem papierów wartościowych, autoryzowanym zgodnie z rozporządzeniem CSDR.

KDPW przeprowadza rozrachunek zleceń rozrachunku papierów wartościowych oraz realizuje płatności wynikające z tych zleceń, poprzez rejestrowanie zmian na kontach depozytowych, rachunkach zbiorczych i rachunkach papierów wartościowych oraz poprzez wystawianie dyspozycji obciążających lub uznających rachunki pieniężne uczestników.
Dokonuje rozrachunku na podstawie zleceń rozrachunku dostarczonych przez uczestników bezpośrednich KDPW, izbę rozliczeniową KDPW_CCP, Narodowy Bank Polski oraz BondSpot.

KDPW przeprowadza również rozrachunek międzysystemowego transferu papierów wartościowych rejestrowanych w KDPW poprzez połączenie operacyjne do innego centralnego depozytu papierów wartościowych.

Więcej informacji
o usłudze

Dostęp do systemu
rozrachunku