Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

K​omunikaty operacyjne

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomosci: Lipiec 2007

20.07.2009
Rozszerzenie uczestnictwa spółki Dom Maklerski BZ WBK SA

31.07.2007
Asymilacja akcji spółki ATM SA
Nadanie kodu akcjom spółki ENERGOPOL-POŁUDNIE SA
Rozszerzenie uczestnictwa dla spółki PKO BP SA
Przyjęcie akcji i PDA spółki ATM GRUPA SA
Przyjęcie PDA i akcji spółki QUATUM SOFTWARE SA
Przyjęcie akcji i PDA spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA
Rejestracja akcji i PDA spółki BOMI SA
Rejestracja pw spółki ENERGOPOL-POŁUDNIE SA
Rejestracja pw KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ
Rejestracja obligacji skarbowych
Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji spółki TRAS-INTUR SA
Rejestracja pw spółki TVN SA
Rozszerzenie uczestnictwa spółki DM IDM SA
Rozszerzenie uczestnictwa spółki PKO BP SA
Ustanie uczestnictwa funduszu SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ Papierów Dłużnych w likwidacji
Ustanie uczestnictwa funduszu SKARBIEC-PROFIT PLUS FIZ w likwidacji

30.07.2007
Asymilacja akcji spółki IMPEL SA
Kod akcji spółki WSiP SA
Rejestracja pw spółki POL-AQUA SA
Przyjęcie akcji spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK SA
Rejestracja PDA Krakowska Fabryka Armatur SA
Rejestracja pw TVN SA
Status uczestnika systemu rekompensat dla spółki LEGG MASON ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SA

27.07.2007
Cena emisyjna akcji nowej emisji spółki ATM GRUPA SA
Rejestracja pw BRE BANK HIPOTECZNY SA
Rejestracja PDA POL AQUA SA
Rejestracja pw spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA

26.07.2007
Asymilacja akcji spółki NETIA SA
Rejestracja PDA spółki eCard SA
Rejestracja publicznych listów zastawnych na okaziciela serii PUA1
Warunki realizacji prawa poboru - ENERGOAPARATURA SA

25.07.2007
Asymilacja akcji spółki NETIA SA
Przyjęcie PDA i akcji spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SA
Rejestracja PDA spółki Ceramika Nowa Gala SA
Stopa alokacjI - spółka Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA

24.07.2007
Informacje dot.likwidacji funduszy inwestycyjnych zamkniętych
Rejestracja PDA spółki SWARZĘDZ MEBLE SA
Rejestracja pw spółki TRAS-INTUR SA
zmiana treści komunikatu ws. przyjęcia do depozytu akcji INTER CARS SA
Rejestracja pw spółki HAWE SA

23.07.2007
Anulowanie kalendarium realizacji podwyższenia kapitału zakładowego - Ząbkowice-ERG S.A.
Asymilacja akcji BRE BANK S.A.
Przyjęcie do depozytu pw akcji INTER CARS S.A.
Rejestracja pw SFINKS POLSKA S.A.
Rejestracja pw TVN S.A.
Realizacja prawa poboru - spółka ATM Group S.A.
Realizacja prawa poboru - spółka Tras-Intur S.A.
Przyznanie statusu uczestnika systemu rekompensat - COMMERCIAL UNION INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) S.A.
Stopa alokacji - spółka eCard S.A.
Stopa alokacji - Swarzędz Meble S.A.
Zasady rejestracji oraz wyrejestrowywania akcji PTA Grupp AS

20.07.2007
rejestracja PDA spółki ABM SOLID S.A.
rejestracja spółki P.A.NOVA S.A.

19.07.2007
cena emisyjna akcji nowej emisji ATM SA
dot. rejestracji akcji PTA GRUPP AS
info dot. wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Legg Mason TFI SA
korekta kwoty świadczeń dot. certyfikatów inwestycyjnych Funduszu KB Kapitał Plus II FIZ
przesunięcie daty przydziału akcji SWARZĘDZ MEBLE SA
rejestracja pw INWEST CONSULTING SA
rejestracja pw NTT SYSTEM SA
rejestracja PDA ORZEŁ SA
rejestracja pw PRONOX TECHNOLOGY SA
rejestracja pw ABG SPIN SA
stopa alokacji Ceramika Nowa Gala SA
stopa alokacji ORZEŁ SA

18.07.2007
dopłaty gotówkowe dot. zmiany akcji SPIN SA na akcje ABG SPIN SA
wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszy KBC
rejestracja PDA i akcji MERCOR SA
rejestracja pw NTT SYSTEM SA
rejestracja PDA P.A. NOVA SA
rejestracja pw TVN SA

17.07.2007
dot. funduszy KB Kapitał Plus FIZ i II FIZ
info dot. realizacji praw poboru ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS SA
przyjęcie trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej o terminie wykupu 1 sierpnia 2010
rejestracja pw NOBLE BANK SA
rejestracja pw POLREST SA

16.07.2007
dane dot. funduszy KBC
dot. wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu KBC TFI SA
rejestracja pw SFINKS POLSKA SA

13.07.2007
przyjęcie trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej
Rejestracja papierów ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
przyjęcie akcji HAWE SA
wykonanie obligacji III serii NETIA SA
rejestracja PDA ELKOP SA
rejestracja PDA OCTAVA NFI SA
rejestracja PDA PETROLINVEST SA
przyjęcie PDA i akcji POL-AQUA SA
rozszerzenie uczestnictwa PKO BP SA
rejestracja pw ARTMAN SA
rejestracja pw BRE BANK SA
Rejestracja papierów QUANTUM SOFTWARE S.A.
spisy nabywców dot. OCTAVA NFI SA

12.07.2007
rejestracja pw BUDVAR CENTRUM SA
informacje związane z realizacją prawa poboru Optimus SA
rejestracja pw PRONOX TECHNOLOGY SA
przyjęcie PDA i akcji ABM SOLID SA
rozszerzenie uczestnictwa DM IDM SA
kalendarium EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SA

11.07.2007
asymilacja akcji AGORA SA
rejestracja pw - BUDVAR CENTRUM SA
przyznanie statusu uczestnika syst. rekompensat CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (POLSKA) SA
rejestracja PDA - MAKRUM SA
przyjęcie PDA i akcji MERCOR SA
rozszerzenie uczestnictwa CDM PEKAO SA

10.07.2007
nowy stosunek wykonania prawa poboru ATM GRUPA SA
wykup certyfikatów BPH FIZ
stopa alokacji ELKOP SA
rejestracja GANT DEVELOPMENT SA
przyjęcie HAWE SA
rejestracja KREDYT INKASO SA
przyjęcie akcji INWEST CONSULTING SA
rejestracja KOMPUTRONIK SA
zmiana komunikatu KOPEX SA
rejestracja PDA KOMPUTRONIK SA
rozszerzenie uczestnictwa CDM PEKAO SA
przyjęcie akcji i PDA POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH IM.EUGENIUSZA ROMERA SA
rejestracja SFINKS POLSKA SA
parametr W - połšczenie ABG Ster-Projekt SA i Spin SA

09.07.2007
asymilacja EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SA
dot. uczestnictwa DM BZ WBK SA
HTL-STREFA SA
przyjęcie eCARD SA
przyjęcie PA NOVA SA
przyjęcie ABG SPIN SA
rejestracja IMPEL SA
rejestracja JW CONSTRUCTION HOLDING SA
rejestracja KREDYT INKASO SA
rejestracja SFINKS POLSKA SA
rejestracja SFINKS POLSKA SA
rejestracja EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SA
rozszerzenie uczestnictwa BESKIDZKI DM SA
rozszerzenie uczestnictwa UniCredit CA IB Polska SA
dot. wykupu certyfikatów inwestycyjnych reprezentowanych przez BPH TFI SA-dane
wykup certyfikatów inwestycyjnych - Investor FIZ
wykup certyfikatów inwestycyjnych Legg Mason

04.07.2007
przyjęcie PETROLINVEST SA
rejestracja GANT DEVELOPMENT SA
rejestracja SFINKS POLSKA SA

03.07.2007
przyjęcie Swarzędz Meble SA
przyjęcie ARTMAN SA
rejestracja GINO ROSSI SA
rejestracja SFINKS POLSKA SA
rozszerzenie uczestnictwa DM Bank Handlowy
rozszerzenie uczestnictwa PKO BP SA
rozszerzenie uczestnictwa PKO BP SA
status uczestnika systemu rekompensat MERCURIUS DM SA
ustanie uczestnictwa DM Bank handlowy SA
zmiany w komunikacie BUDVAR SA

02.07.2007
eCARD SA kalendarium realizacji prawa poboru
rejestracja SFINKS POLSKA SA
Ostatnia aktualizacja: 05-07-2012 Do góry