Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

K​omunikaty operacyjne

Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomosci: Marzec 2012

30.03.2012
Otwarcie kont przez BI ALIOR BANKU SA
Otwarcie kont przez BM BANKU DNB NORD POLSKA SA
Otwarcie kont przez COPERNICUS SECURITIES SA
Otwarcie kont przez COPERNICUS SECURITIES SA
Otwarcie kont przez DM BDM SA
Otwarcie kont przez BANK BPH SA
Rejestracja pw spółki INTERNET UNION SA
Rejestracja pw spółki LZMO SA
Rejestracja pw spółki PRONOX SA w upadłości układowej
Rozszerzenie uczstnictwa spółki ALIOR BANK S.A

29.03.2012
Otwarcie kont przez NOBLE SECURITIES SA
Rejestracja obligacji skarbowych
Rozszerzenie uczestnictwo spółki PKO BANK POLSKI SA
Ustanie uczestnictwa spółkę DM BANKU HANDLOWEGO SA rozszerzenie spółki DI BRE Banku SA

28.03.2012
Otwarcie kont przez BM ALIOR BANKU SA
Otwarcie kont przez DM BDM SA
Rejestracja pw spółki EDISON SA
Rejestracja pw spółki INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej
Rejestracja pw spółki POSITIVE ADVISORY SA

27.03.2012
Otwarcie kont przez BM ALIOR BANKU SA
Otwarcie kont przez DM BZ WBK SA
Otwarcie kont przez DM PKO BP SA
Zamknięcie kont DM BZ WBK SA
Rejestracja pw spółki FACHOWCY PL VENTURES SA

26.03.2012
Otwarcie kont przez DOM MAKLERSKI BANKU BPS SA
Rejestracja pw spółki MEDIAN POLSKA SA

23.03.2012
Rejestracja pw spółki NFI MIDAS SA
Zamiana pw spółki MACROLOGIC SA

22.03.2012
Otwarcie kont przez DM BDM SA
Otwarcie kont przez BANK BPH SA
Otwarcie kont przez DM BDM SA
Rejestracja pw spółki INBOOK SA
Ustanie uczestnictwa DM BH SA rozszerzenie uczestnictwa DM BZ WBK SA

21.03.2012
Otwarcie kont przez DOM MAKLERSKI BDM SA
Rejestracja pw spółki RELIGA DEVELOPMENT SA

20.03.2012
Otwarcie kont przez COPERNICUS SECURITIES SA
Rejestracja pw spółki VANTAGE DEVELOPMENT SA
Zamknięcie kont COPERNICUS SECURITIES SA

19.03.2012
Asymilacja pw spółki NETIA SA
Otwarcie kont przez DI BRE BANKU SA
Otwarcie kont przez DM BANKU BPS SA
Otwarcie kont przez DM BANKU HANDLOWEGO SA
Otwarcie kont przez DM PKO BP SA
Rejestracja pw spółki KREDYT INKASO SA
Zamknięcie kont DM BANKU HANDLOWEGO SA

15.03.2012
przedłużenie testów H-R II etap

14.03.2012
Cofniecie uprawnień dla DM PKO BP SA do otwierania kont ewidencyjnych
Cofnięcie uprawnień do otwierania kont ewidencyjnych dla DM BZ WBK SA
Otwarcie kont ewidencyjnych DOM MAKLERSKI BANKU BPS SA
Otwarcie przez DM BZ WBK SA kont ewidencyjnych
Otwarcie przez DOM MAKLERSKI PKO BP SA kont ewidencyjnych
Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GRUPA ADV SA
Rejestracja pw spółki MEDIAN POLSKA SA
Rejestracja pw spółki spółki LZMO SA
Rejestracja pw spółki GRUPA NOKAUT SA
Rejestracja pw spółki PETROLINVEST SA
Rozszerzenie uczestnictwa dla spółki DOM MAKLERSKI BDM SA

13.03.2012
Otwarcie przez DOM MAKLERSKI BDM SA kont ewidencyjnych
Rejestracja obligacji WIG20 PREMIUM 3
Rejestracja pw spółki EAST PICTURES SA
Rozszerzenie uczestnictwa dla spółki DOM MAKLERSKI BZ WBK SA

09.03.2012
Otwarcie kont przez DM BOŚ SA
Otwarcie kont przez COPERNICUS SECURITIES SA
Podział pw spółki HARDEX SA
Rejestracja pw funduszu ECI-SKARBIEC Real Estate FIZ Aktywów Niepublicznych
Rejestracja pw spółki EAST PICTURES SA

08.03.2012
Zamknięcie kont spółki MILLENNIUM DOM MAKLERSKI SA
Rejestracja pw spółki KINOMANIAK SA
Rejestracja pw spółki THE FARM 51 GROUP SA
Wycofanie pw spółki TIMBERONE SA
Zamknięcie kont DOMU MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO SA

07.03.2012
Rejestracja pw spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA
Rejestracja pw spółki IPOPEMA SECURITIES SA
Rejestracja pw spółki INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Rejestracja pw spółki MEDIAN POLSKA SA
Rejestracja pw spółki SUNEX SA
Rejestracja pw spółki TELECOM MEDIA SA
Otwarcie kont przez DOM MAKLERSKI BDM SA

06.03.2012
Ustanie uczestnictwa spółki DM BANKU HANDLOWEGPO SA rozszerzenie uczestnictwa spółki DM BZ WBK SA

05.03.2012
Otwarcie kont przez COPERNICUS SECURITIES SA
Przyjęcie pw spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

02.03.2012
Otwarcie kont przez BANK BPH SA
Rozszerzenie uczestnictwa spółki ALIOR BANK SA
Zamknięcie kont DM PKO BP SA

01.03.2012
Otwarcie kont przez COPERNICUS SECURITIES SA
Otwarcie kont przez DM BANKU BPS SA
Rozszerzenie uczestnictwa PKO Bank Polski SA
Rozszerzenie uczestnictwa PKO Bank Polski SA
Zamknięcie kont DM PKO BP SA
Konwersja pw spółki AGORA SA
Otwarcie kont przez BANK BPH SA
Zamknięcie kont Banku BPH SA
Zamknięcie kont Banku BPH SA_
Ostatnia aktualizacja: 05-07-2012 Do góry