Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aktualności

17 marca 2020 r.
W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy informację o zmianach Regulaminu ARM, które wejdą w życie dnia 1 kwietnia 2020 r. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 225/2020 z dnia 17 marca 2020 r., zgodnie z którą jednolity system dostępowy został uwzględniony jako środek komunikacji elektronicznej z ARM, dla uczestników Repozytorium Transakcji EMIR będących jednocześnie uczestnikami ARM.

12 lutego 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego 2020 r. system ARM będzie niedostępny.

23 września 2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 września 2019, zgodnie z wymaganiami ESMA, zostały zaimplementowane nowe schemy komunikatów oraz korekty w obszarze dotyczącym funkcjonowania walidacji. Pierwotnie wdrożenie to miało nastąpić w lutym br., jednak ze względu na decyzję ESMA zostało przełożone. Różnice pomiędzy schemami są kosmetyczne, np. niewielkie rozszerzenie zakresu dopuszczalnych znaków dla elementów FrstNm i Nm w auth.016.001.01 oraz zmiana nazwy kilku elementów w auth.031.001.01. Korekty w obszarze reguł walidacyjnych które obejmują sześć reguł, zostały naniesione także w dokumentach Kontrole merytoryczne i formalne komunikatów w systemie ARM oraz Zasady walidacji danych dla danych o transakcjach zgodnie z MIFiR, zamieszczonych w zakładce Dokumentacja systemu. Zapraszamy do zapoznania się.

3 sierpnia 2018 r.
Uprzejmie informujemy, że 31 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych zezwolenia na świadczenie usług w zakresie przekazywania informacji o transakcjach jako zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu (ARM – Approved Reporting Mechanism). Uzyskanie zezwolenia jest dla KDPW bardzo ważnym krokiem umożliwiającym rozwój na wielu polach działalności jako ARM i jednocześnie potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonej przez nas usługi.

Od 3 stycznia br. do czasu uzyskania zezwolenia KNF, KDPW prowadził działalność ARM na mocy przepisów prawa krajowego wprowadzonych ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. Obecnie realizujemy obowiązek raportowania o transakcjach na rzecz 53 firm inwestycyjnych. W tym okresie za naszym pośrednictwem zaraportowano ponad 34 mln transakcji zawartych w obrocie instrumentami finansowymi.

- KDPW oferuje elastyczne, dostosowane do potrzeb klientów modele raportowania, dające możliwość przesłania bezpośrednio kompletu wymaganych danych oraz wykorzystania przez ARM danych przekazanych do repozytorium transakcji albo danych transakcyjnych pochodzących z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot. Uproszczone modele raportowania transakcji pozwalają uczestnikom na znaczne ograniczenie wolumenu przekazywanych danych w procesie wypełniania obowiązków zgodnie z rozporządzeniem MIFIR - mówi o zaletach usług Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW.

- Dla KDPW uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usługi ARM to przede wszystkim kolejny element budowanego, zgodnie z naszym celem strategicznym, zintegrowanego portfela usług wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego. Podobnie jak wszystkie nasze kluczowe usługi, także ARM oferowany jest klientom w całej Unii Europejskiej. Przekazywanie zgłoszeń przez ARM dokonywane jest do organu nadzoru właściwego ze względu na siedzibę podmiotu zobowiązanego do raportowania. W chwili obecnej KDPW pośredniczy w przekazywaniu zgłoszeń, oprócz polskiej Komisji Nadzoru Finansowego także do jej odpowiedników na Malcie, w Portugalii i Wielkiej Brytanii, a w miarę potrzeb rynku – także do innych nadzorów w przyszłości – powiedział Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu KDPW.


15 czerwca 2018 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. ESMA opublikowała zaktualizowaną wersję dokumentu Questions and Answers, dotyczącego raportowania MIFIR. W odniesieniu do przekazywania transakcji w ramach art. 26 MIFIR, w aktualnej wersji dokumentu znajdziemy szereg odpowiedzi na kwestie związane ze zgłaszaniem realizacji transakcji obejmujących połączenie instrumentów finansowych (art. 12 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r.), w tym m.in. informację o raportowaniu jednej ceny dla wszystkich instrumentów finansowych wchodzących w skład raportowanej grupy instrumentów oraz wyjaśnienia dotyczące wypełniania pola 40 – Identyfikator składowej transakcji złożonej.
Dodatkowo w nowej wersji Q&A ESMA w formie tabeli publikuje dokładną informację na temat krajowych identyfikatorów osób fizycznych, które zostały określone w Załączniku II Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r.
Q&A on MiFIR data reporting - 25.05.2018 r.

Ostatnia aktualizacja:17-03-2020 Do góry