Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Testy

Od 10 października 2018 r. w środowisku TSTB systemu ARM udostępnione zostaną zmiany dot. nowych walidacji, a w środowisku TSTB systemu KDPW_TR zmiany związane z optymalizacją trybu RT.
Zmiany będą obowiązywać od 5 listopada 2018 r. szczegóły w piśmie RT/ZW/319/2018
auth.rpt.001.01 - zgłoszenie szczegółów transakcji - przykład zgodny z kryteriami kontroli K019 i K020 - obowiązuje od 5 listopada 2018 r.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISK TESTOWYCH
W ramach usługi ARM KDPW udostępnia bezpłatnie dwa środowiska testowe
  • TSTB – środowisko testowe służące do testowania nowych funkcjonalności wynikających z planowanych zmian w systemie ARM,
  • TSTA – środowisko testowe, które jest odzwierciedleniem konfiguracji środowiska produkcyjnego.

W środowiskach testowych wszystkim generowanym transakcjom w ramach komunikatów auth.016.001.01 przyznawany jest automatycznie status „ACPT”. Oznacza to, że do nadzorców nie są wysyłane komunikaty auth.016.001.01 i każda transakcja, która przejdzie kontrolę merytoryczną w środowisku testowym ARM otrzyma status „ACPT”.

Zasady korzystania z otoczenia testowego ARM
Instrukcja użytkownika ESDIweb

Chęć udziału w testach należy zgłaszać na adres mailowy arm@kdpw.pl poprzez zamieszczenie w treści wysyłanego maila wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
wzór zgłoszenia udziału w testach usługi ARM
wzór deklaracji zmiany systemu komunikacji elektronicznej

Podmioty, które nie mają kodów instytucji z tytułu innych usług świadczonych przez KDPW wraz ze zgłoszeniem udziału w testach przekazują dodatkowo podpisaną umowę w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych (2 egzemplarze podpisane przez Instytucję)
wzór umowy w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych

W przypadku testów trybu uproszczonego podmiot zgłaszający udział w testach załącza dodatkowo wypełniony dokument Dyspozycja budowania raportów z rynku zorganizowanego w ramach systemu ARM.
wzór dyspozycji budowania raportów z rynku zorganizowanego w ramach systemu ARM


TESTOWE KANAŁY KOMUNIKACYJNE
 
kanał dostępny dla podmiotów, które zamierzają uzyskać status uczestnika ARM,
będących jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego

na podstawie certyfikatów testowych obsługujących komunikację z kdpw_stream 
lub na podstawie certyfikatów internetowych

dla podmiotów, które zamierzają uzyskać status uczestnika ARM
niebędących uczestnikami systemu depozytowego
na podstawie testowych certyfikatów internetowych po podpisaniu umowy w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych

wniosek o certyfikat U2A
wniosek o certyfikat A2A

oraz dla podmiotów, które zamierzają uzyskać status uczestnika ARM,
będących uczestnikami Repozytorium Transakcji KDPW

na podstawie certyfikatów testowych obsługujących komunikację z KDPW_TR

W ramach testów dostępne są również kanały A2A.
Ostatnia aktualizacja:24-09-2018 Do góry