Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Dostosowanie KDPW do wymogów CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR) weszło w życie w dniu 17 września 2014 r. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie na poziomie europejskim wymogów dotyczących świadczenia usług przez centralne depozyty papierów wartościowych oraz usprawnienie rozrachunku papierów wartościowych, realizowane w szczególności poprzez harmonizację zasad rozrachunku stosowanych na rynkach europejskich.

Wymagania regulowane przepisami rozporządzenia dotyczą nie tylko centralnych depozytów papierów wartościowych świadczących usługi na obszarze Unii Europejskiej, ale także, bezpośrednio lub pośrednio, uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych, prowadzonych przez te centralne depozyty.

Znaczna część zmian, wynikających z rozporządzenia CSDR ma związek z wymogami w zakresie dyscypliny rozrachunku (art. 6 i 7 CSDR). Dotyczą one zarówno KDPW jak i uczestników KDPW. Są to w szczególności zmiany dotyczące obsługi operacji buy-in, opłat za nieterminowy rozrachunek, wyceny papierów wartościowych czy monitoringu terminowości rozrachunku, ale także zmiany w zakresie zestawiania instrukcji, funkcjonalności hold/release, rozrachunku w częściach oraz mechanizmu limitu tolerancji.
Dostosowanie do wymogów CSDR w tym zakresie wymagane jest w terminie wejścia w życie odpowiednich przepisów dotyczących dyscypliny rozrachunku, określonym na 24 miesiące od daty publikacji właściwych standardów technicznych dotyczących dyscypliny rozrachunku.
Część zmian w funkcjonalnościach wspomagających procesy rozrachunkowe (przede wszystkim prace związane z dostosowaniem treści instrukcji rozrachunku do wymogów z zakresu przechowywania danych) KDPW wdrożył w kwietniu 2017 r. W kwietniu 2018 r. wdrożone zostały zmiany w zakresie procesów uzgodnieniowych, polegające na zapewnieniu przez KDPW codziennego wyciągu zbiorczego z konta ewidencyjnego.
Mając na uwadze opublikowane w dniu 28 sierpnia 2020 r. przez ESMA informacje dotyczące odroczenia terminu wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 2018/1229 opublikowanego dnia 13 września 2018 r. i zawierającego Standardy techniczne dotyczące obszaru dyscypliny rozrachunku na 1 lutego 2022 r. (po dokonanych w ostatnim okresie zmianach termin ten został przesunięty z 13 września 2020 r. na 1 lutego 2021 r.), a także w następstwie ustaleń przeprowadzonych w pierwszej połowie września 2020 r. z reprezentacją Izby Domów Maklerskich oraz Rady Banków Depozytariuszy KDPW zdecydował, że pozostałe do wdrożenia prace związane z dyscypliną rozrachunku podzielone zostaną na dwa etapy.

W pierwszym etapie, w terminie 19 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostały wymienione poniżej funkcjonalności wspomagające procesy rozrachunku: 
  • zmiany w funkcjonalności „tolerance level”,
  • zmiany w obszarze odwoływania instrukcji rozrachunku,
  • modyfikacje w funkcjonalności rozrachunku w częściach, oraz dodatkowo zmiana związana z obsługą w instrukcji rozrachunkowej pola "Place of clearing".

W drugim etapie, w terminie 1 lutego 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany dotyczące:
  • obszaru kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji,
  • kwestie związane z transakcjami buy-in,
  • a także funkcjonalność „hold-release”.

Korespondencja dot. zmian dotyczących obszaru dyscypliny rozrachunku
Grupa robocza ds. dyscypliny rozrachunku
 
Ostatnia aktualizacja:20-04-2021 Do góry