Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Projekty rozwojowe na 2022 r. związane ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP

ZMIANY WDRAŻANE W RAMACH TZW. OKIEN WDROŻENIOWYCH

zimowe okno wdrożeniowe – 1 lutego 2022 r. - zakończone
Dostosowanie do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku – II etap – m.in. wdrożenie nowego systemu kar pieniężnych, hold-release
KDPW: materiały, pełna korespondencja, w tym notatki ze spotkań Grupy roboczej ds. dyscypliny rozrachunku
KDPW_CCP: materiały i pełna korespondencja

wiosenne okno wdrożeniowe – 23-24 kwietnia 2022 r. - zakończone
Przygotowanie KDPW_CCP do świadczenia usługi rozliczeń transakcji warunkowych w segmencie rynku ASO dla obrotu zorganizowanego
KDPW_CCP: materiały i informacje dotyczące zmiany komunikatów systemu kdpw_stream

Wdrożenie zmian w obsłudze odkupu papierów wartościowych
KDPW_CCP: informacje na temat nowej funkcjonalności odkupu papierów wartościowych (zakup na otwartym rynku) i przeprowadzania aukcji dla repo w aplikacji GUI

Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych, tzw. depozytów add-on
KDPW_CCP: dokumentacja uwzględniająca informacje na temat zmian w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych i struktury komunikatów

jesienne okno wdrożeniowe – 22-23 października 2022 r.
Wdrożenie zmodernizowanego systemu rozliczeń dla transakcji OTC
KDPW_CCP: dokumentacja uwzględniająca struktury komunikatów systemowych oraz zasady wymiany danych z wykorzystaniem standardu FpML dla instrumentów pochodnych OTC

ZMIANY WDRAŻANE POZA PLANOWANYMI OKNAMI WDROŻENIOWYMI
Portal danych Grupy KDPW
3 stycznia 2022 r. ruszyła możliwość zakupu danych poprzez Portal danych
Portal danych
O Portalu danych

Wdrożenie mechanizmów wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA)
Z dniem 12 września 2022 r. KDPW zamierza wprowadzić dodatkowy mechanizm uwierzytelniania zabezpieczający dostęp do aplikacji dostępnych przez https://online.kdpw.pl. Przy logowaniu do tych aplikacji wymagane będzie, jak dotychczas, podanie loginu i hasła, oraz dodatkowe potwierdzenie tożsamości przy użyciu aplikacji mobilnej KDPW Group Authenticator
  • Aplikację KDPW Group Authenticator będzie można pobrać za darmo z autoryzowanych sklepów – Google Play (Android), App Store (iOS – Apple).
  • Aby korzystać z aplikacji mobilnej KDPW Group Authenticator konieczne będzie połączenie aplikacji z każdym posiadanym kontem w KDPW na konkretnym, zaufanym urządzeniu mobilnym.
  • Wprowadzimy możliwość dodawania zaufanych przeglądarek: dzięki temu nie będzie trzeba dodatkowo autoryzować każdego logowania.

Materiały Szczegółowe materiały, w tym instrukcje związane z obsługą aplikacji KDPW Group Authenticator zostały udostępnione w zakładce Wdrożenie mechanizmów wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA)

Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów przewidujemy od 1 kwietnia 2022 r. Pierwszy etap testów obejmie wprowadzenie testowej strony pośredniej w ramach testowego środowiska, gdzie będzie możliwe zapoznanie się ze specyfiką działania logowania z użyciem drugiego składnika. W tym czasie portal https://tst-online.kdpw.pl nie będzie pozwalał na dostęp na zasadach obecnych. Począwszy od 16 maja 2022 r. wymóg podania drugiego składnika obejmie dostęp do wszystkich usług w środowisku testowym.

Wdrożenie: 12 września 2022 r.

Zmiany w obszarze ESDI/Web – dostosowanie do najnowszych przeglądarek - zakończone

Zmiana ESDI/Web związana była z koniecznością wyeliminowania przeglądarki Internet Explorer, wycofanej przez firmę Microsoft ze wsparcia. Po 1 lipca narzędzie ESDI/Web może być wykorzystywane w wiodących obecnie przeglądarkach internetowych. Proces weryfikacji integralności przesyłki, realizowany do tej pory przez podpis oparty na mechanizmach przeglądarki Internet Explorer, został zastąpiony funkcją skrótu (tzw. hash) z przekazanego do przesłania pliku. Hash wyznaczany jest z wykorzystaniem publicznych algorytmów kryptograficznych, co pozwala na niezależne sprawdzenie integralności przesyłki przez KDPW oraz przez wysyłającego. Dodatkowo, wygaszona została możliwość ustanawiania połączeń z ESDI/Web poprzez REST API. Dla wszystkich Uczestników, chcących wymieniać komunikaty o wysokim wolumenie, sugerujemy wykorzystanie mechanizmów ESDK, opartych o wysokowydajną i bezpieczną infrastrukturę MQ.
Zmiany nie wpływają na proces wysyłania i odbierania komunikatów XML za pośrednictwem ESDI/Web. Funkcja uwierzytelnienia z wykorzystaniem dedykowanego, imiennego certyfikatu SWI również nie uległa zmianie.
Zmiany w obszarze ESDI/Web wymagały zmian zawartych z Uczestnikami porozumień SWI oraz Regulaminu Systemu Wymiany Informacji.
Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów od 1 czerwca 2022 r.
Wdrożenie: Rozpoczęcie produkcyjnego działania zmodyfikowanego ESDI/Web - 1 lipca 2022 r.

Dostosowanie KDPW do systemu Target Services

KDPW prowadzi prace w zakresie dostosowania systemów informatycznych KDPW do systemu Target Services - nowego paneuropejskiego systemu, który połączy usługi aktualnie oferowane przez Europejski Bank Centralny (ECB): Target2 (T2), Target2 Securities (T2S) i Target Instant Payment Settlement (TIPS). W ramach projektu konsolidacji T2-T2S prowadzonego przez EBC, KDPW i KDPW_CCP, jak każdy uczestnik systemu Target 2, przygotowuje się do migracji na nową platformę rozliczeń płatności w EUR.
Testy: Poza obowiązkowym zestawem testów wymaganych przez EBC, w pierwszym kwartale 2022 r. KDPW planuje przeprowadzić testy z udziałem uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem płatników, w celu weryfikacji poprawności procesu rozrachunku w KDPW dla waluty EUR. 
Wdrożenie: Nowy system T2, będący jednym z elementów Target Services, zostanie wdrożony w listopadzie 2022 r. 

Uruchomienie nowych stron www KDPW i KDPW_CCP, integracja z platformą MyStandards
Integracja nowych stron www KDPW i KDPW_CCP z prowadzoną przez SWIFT platformą MyStandards związana jest z planowanym przeniesieniem dokumentacji komunikatów systemowych dla wszystkich linii biznesowych na tę platformę oraz zaprzestaniem publikowania dokumentacji komunikatów na stronach www spółek Grupy KDPW.
Dokumentacja komunikatów ISO15022 oraz ISO20022 w obszarach Corporate Actions, Settlement and Reconciliation oraz Clearing, udostępniana jest na platformie MyStandards od marca 2017 r., a podstawowy dostęp do platformy MyStandards, jest darmowy i wymaga jedynie standardowej rejestracji, typowej dla serwisów internetowych - system dostępny jest pod adresem: http://mystandards.swift.com/
Strona domowa Grupy KDPW na platformie MyStandards znajduje się pod adresem:
https://www2.swift.com/mystandards/#/group/KDPW_Group
Wdrożenie: Uruchomienie nowych stron www KDPW i KDPW_CCP oraz przeniesienie dokumentacji komunikatów systemowych dla wszystkich linii biznesowych na platformę MyStandards planowane jest od 1 stycznia 2023 r.

Wdrożenie standardów AMI-SeCo
KDPW prowadzi prace projektowe związane z wdrożeniem standardów AMI-SeCo, dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz procesów fakturowania, w ramach procesu harmonizacji zasad zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim (Single Collateral Management Rulebook for Europe - SCoRE). W ramach projektu planowana jest rozbudowa istniejącego oprogramowania w zakresie wymiany informacji, w tym w zakresie komunikatów elektronicznych stosowanych do obsługi typowych zdarzeń korporacyjnych, realizowanych na rynkach europejskich oraz do wymiany informacji związanych z fakturowaniem za usługi Krajowego Depozytu. Wymiana informacji w zakresie wymienionych procesów będzie realizowana za pomocą komunikatów ISO 20022. Przewiduje się także zmiany w zakresie interfejsu oferowanego przez KDPW na potrzeby obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych (aplikacja Wypłata świadczeń) oraz innych zdarzeń korporacyjnych.
Materiały: Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych KDPW związanych z dostosowaniem do standardów AMI-SeCo zostały opublikowane w zakładce Wdrożenie standardów AMI-SeCo
Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów przewidujemy etapowo, począwszy od marca 2023 r.
Wdrożenie: Wdrożenie standardów AMI-SeCo w zakresie zarządzania zabezpieczeniami (standardy Corporate Actions, Billing Processes), planowane jest w terminie 20 listopada 2023 r.
Ostatnia aktualizacja:11-07-2022 Do góry