Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aktualności

15 grudnia 2021 r.
Zmiana Zasad dotyczących komunikacji z Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
29 grudnia 2021 r. wejdą w życie zmiany Zasad dotyczących komunikacji z Repozytorium Transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW nr 1511/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
W zaktualizowanej wersji Zasad m.in. doprecyzowane zostały zapisy dotyczące przekazywania komunikatów zwrotnych przez system Repozytorium do uczestników oraz ustanowiono regułę przekazywania informacji wysyłanych przez KDPW w zakresie zmian do Zasad na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR. W szczególności zwracamy Państwa uwagę na zapisy dotyczące skuteczności dostarczenia wspomnianych komunikatów i informacji.

5 listopada 2020 r.
ESMA - organ regulujący rynki papierów wartościowych w UE, opublikował pierwszy zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących sprawozdawczości zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFTR): https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-first-qas-sftr-reporting

13 lipca 2020 r.

13 lipca 2020 r. KDPW udostępnił klientom usługę repozytorium transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (repozytorium transakcji SFTR). Nowe obowiązki raportowe wynikają z unijnego rozp orządzenia Securities Financing Transaction Regulation (SFTR). Przewiduje ono obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT (czyli transakcji z użyciem papierów wartościowych) zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe, czy niefinansowe.
Od 13 lipca 2020 r. obowiązkiem raportowania/zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte zostały firmy inwestycyjne, banki, instytucje kredytowe oraz CSD i CCP.
Obowiązek raportowania wszedł w życie 13 lipca 2020 r., chociaż pierwotnie planowany był na 13 kwietnia 2020 r. W związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa został jednak przesunięty przez ESMA (europejskiego nadzorcę nad rynkiem kapitałowym).

7 maja br. weszła w życie decyzja ESMA o rozszerzeniu rejestracji repozytorium transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Krajowy Depozyt, prowadzący już od kilku lat repozytorium transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach. Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy repozytorium transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) mogą osiągnąć istotne korzyści wynikające z istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW, możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu, mniejszych nakładów pracy, zastosowania gotowych rozwiązań technologicznych, wsparcia merytorycznego, a także niskiego cennika, co prowadzi do dużego obniżenia kosztów związanych z obowiązkami raportowymi.
Kogo dotyczy obowiązek zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji?
Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają).
13 lipca 2020 r. wszedł obowiązek raportowania dla:

  • firm inwestycyjnych,
  • banków,
  • instytucji kredytowych,
  • oraz dla CSD i CCP.
12 października 2020 r. wejdzie obowiązek raportowania dla:
  • zakładów ubezpieczeń/zakładów reasekuracji,
  • funduszy emerytalnych,
  • UCITS (przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
  • AFI (alternatywnych funduszy inwestycyjnych).
11 stycznia 2021 r. wejdzie obowiązek raportowania dla:
  • instytucji niefinansowych.
 

16 czerwca 2020 r.:

Pożyczki automatyczne podlegają raportowaniu pod Rozporządzeniem SFTR. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Pożyczki automatyczne.

6 maja 2020 r.:

ESMA rozszerzyła rejestrację Repozytorium Transakcji KDPW o raportowanie transakcji SFT
The European Securities and Markets Authority (ESMA) podjęła decyzję o rozszerzeniu rejestracji Repozytorium Transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Decyzja weszła w życie z dniem 7 maja 2020 r. Repozytorium KDPW jest jednym z 4 tego typu instytucji z udzieloną zgodą na rozszerzenie działalności o raportowanie zgodnie w wymogami SFTR.
Krajowy Depozyt, prowadzący Repozytorium Transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada już niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach.
Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy Repozytorium Transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) będą mogli osiągnąć istotne korzyści wynikające z istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW_TR, możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu, mniejszych nakładów pracy, zastosowania gotowych rozwiązań technologicznych, wsparcia merytorycznego, a także niskiego cennika, co prowadzi do dużego obniżenia kosztów związanych z obowiązkami raportowymi.
Rozporządzenie SFTR (ang.: Securities Financing Transaction Regulation) jest istotnym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Zapisy regulacji przewidują obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT zawieranych na rynku zorganizowanym lub poza rynkiem przez wszystkie podmioty, niezależnie od tego, czy są to instytucje finansowe, czy niefinansowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
Komunikat ESMA
Ostatnia aktualizacja:16-12-2021 Do góry