Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aktualności

13 lipca 2020 r.
13 lipca 2020 r. KDPW udostępnił klientom usługę repozytorium transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (repozytorium transakcji SFTR). Nowe obowiązki raportowe wynikają z unijnego rozporządzenia Securities Financing Transaction Regulation (SFTR). Przewiduje ono obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT (czyli transakcji z użyciem papierów wartościowych) zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe, czy niefinansowe.
Od 13 lipca 2020 r. obowiązkiem raportowania/zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte zostały firmy inwestycyjne, banki, instytucje kredytowe oraz CSD i CCP.
Obowiązek raportowania wszedł w życie 13 lipca 2020 r., chociaż pierwotnie planowany był na 13 kwietnia 2020 r. W związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa został jednak przesunięty przez ESMA (europejskiego nadzorcę nad rynkiem kapitałowym).

7 maja br. weszła w życie decyzja ESMA o rozszerzeniu rejestracji repozytorium transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Krajowy Depozyt, prowadzący już od kilku lat repozytorium transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach. Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy repozytorium transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) mogą osiągnąć istotne korzyści wynikające z istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW, możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu, mniejszych nakładów pracy, zastosowania gotowych rozwiązań technologicznych, wsparcia merytorycznego, a także niskiego cennika, co prowadzi do dużego obniżenia kosztów związanych z obowiązkami raportowymi.
Kogo dotyczy obowiązek zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji?
Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają).
13 lipca 2020 r. wszedł obowiązek raportowania dla:

 • firm inwestycyjnych,
 • banków,
 • instytucji kredytowych,
 • oraz dla CSD i CCP.
12 października 2020 r. wejdzie obowiązek raportowania dla:
 • zakładów ubezpieczeń/zakładów reasekuracji,
 • funduszy emerytalnych,
 • UCITS (przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
 • AFI (alternatywnych funduszy inwestycyjnych).
11 stycznia 2021 r. wejdzie obowiązek raportowania dla:
 • instytucji niefinansowych.
 

16 czerwca 2020 r.:

Pożyczki automatyczne podlegają raportowaniu pod Rozporządzeniem SFTR. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Pożyczki automatyczne.

6 maja 2020 r.:

ESMA rozszerzyła rejestrację Repozytorium Transakcji KDPW o raportowanie transakcji SFT
The European Securities and Markets Authority (ESMA) podjęła decyzję o rozszerzeniu rejestracji Repozytorium Transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Decyzja weszła w życie z dniem 7 maja 2020 r. Repozytorium KDPW jest jednym z 4 tego typu instytucji z udzieloną zgodą na rozszerzenie działalności o raportowanie zgodnie w wymogami SFTR.
Krajowy Depozyt, prowadzący Repozytorium Transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada już niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach.
Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy Repozytorium Transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) będą mogli osiągnąć istotne korzyści wynikające z istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW_TR, możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu, mniejszych nakładów pracy, zastosowania gotowych rozwiązań technologicznych, wsparcia merytorycznego, a także niskiego cennika, co prowadzi do dużego obniżenia kosztów związanych z obowiązkami raportowymi.
Rozporządzenie SFTR (ang.: Securities Financing Transaction Regulation) jest istotnym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Zapisy regulacji przewidują obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT zawieranych na rynku zorganizowanym lub poza rynkiem przez wszystkie podmioty, niezależnie od tego, czy są to instytucje finansowe, czy niefinansowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
Komunikat ESMA

27 kwietnia 2020 r.:

Schemat komunikatu do przekazywania powiązań między RSE a RC auth.rlt.001.01 został zmieniony.
Aktualna wersja jest dostępna w zakładce Dokumentacja systemu.

23 marca 2020 r.:

W związku z Uchwałą nr 243/2020 Zarządu KDPW z dnia 23 marca 2020 r. zmieniającą Uchwałę nr 1122/2019 Zarządu KDPW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia opłat przewidzianych w Regulaminie repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zmieniona uchwałą prezentujemy zaktualizowaną wersję cennika Repozytorium Transakcji dla SFT.

20 marca 2020 r.:
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na poważne wyzwania związane z pandemią wirusa COVID-19 i podejmowane przez państwa członkowskie EU działania mające na celu zapobieganie jego rozprzestrzenianiu Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał oświadczenie, w którym praktycznie przesuwa obowiązek raportowania transakcji SFT dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz właściwych podmiotów z państw trzecich, który miał wejść w życie 11 kwietnia 2020 r., do dnia 13 lipca 2020 roku tj. do dnia, w którym wejdą w życie obowiązki raportowe dla CCP oraz CSD.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oświadczenia na stronie ESMA: ESMA sets out approach to SFTR implementation
Jednocześnie mając na uwadze potrzebę dostosowania do Rozporządzenia SFTR uprzejmie informujemy, że system testowy KDPW dla podmiotów wnioskujących o uczestnictwo w usłudze KDPW Repozytorium Transakcji (SFTR) jest dostępny i gorąco zachęcamy do korzystania z możliwości prowadzenia testów oraz zgłaszania wszelkich uwag i wątpliwości pod numerem telefonu 22 537 95 56 i na adres mailowy SFTR@kdpw.pl. Składane w KDPW wnioski o uczestnictwo w Repozytorium Transakcji (SFTR) będą procedowane na bieżąco. Formalna decyzja Zarządu KDPW w sprawie przyznania statusu uczestnika w Repozytorium Transakcji (SFTR) zostanie podjęta po uzyskaniu przez KDPW decyzji ESMA w sprawie rozszerzenia rejestracji repozytorium transakcji o działalność w obszarze SFT.
W zakresie prowadzonego przez ESMA postepowania o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji dla KDPW, pragniemy Państwa poinformować, iż wniosek złożony przez KDPW do ESMA uzyskał status kompletności i podlega aktualnie merytorycznej ocenie przez Regulatora. Mając na względzie treść opublikowanego oświadczenia, ESMA nie przewiduje udzielenia autoryzacji żadnemu wnioskującemu podmiotowi przed 13 kwietnia br. Chcemy tym samym zaznaczyć, że brak decyzji ESMA o rozszerzeniu rejestracji Repozytorium Transakcji prowadzonego przez KDPW w pierwotnym terminie wejścia w życie obowiązku raportowego jest związany włącznie z nadzwyczajną sytuacją, o której mowa w oświadczeniu ESMA.


17 marca 2020 r.:
Uchwały Zarządu KDPW podjęte w dniu 17 marca 2020 r. w związku z włączeniem z dniem 1 kwietnia 2020 r. aplikacji Repozytorium Transakcji (EMIR) w jednolity system dostępowy GK KDPW, oraz planowanym wdrożeniem aplikacji Repozytorium Transakcji (SFTR), która również będzie objęta jednolitym systemem dostępowym:
1/ uchwała nr 226/2020 w sprawie określenia Zasad dotyczących komunikacji z repozytorium transakcji dla instrumentów pochodnych,
2/ uchwała nr 227/2020 w sprawie określenia Zasad dotyczących komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, - wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
3/ uchwała nr 228/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który stanowi integralną część zasad komunikacji z uczestnikami repozytorium transakcji w obu usługach, które zostały objęte jednolitym systemem dostępowym – wchodzi w życie z dniem opublikowania, obowiązek stosowania w usługach repozytorium transakcji obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2020 r.;
4/ uchwała nr 225/2020 w sprawie zmiany Regulaminu ARM, zgodnie z którą jednolity system dostępowy został uwzględniony jako środek komunikacji elektronicznej z ARM, dla uczestników Repozytorium Transakcji EMIR będących jednocześnie uczestnikami ARM - wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

27 luty 2020 r.

Prezentacja z warsztatów dot. raportowania zgodnie z SFTR

16 stycznia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 stycznia 2020 zostały opublikowane przez ESMA ostateczne wersje dokumentów oraz struktury komunikatów służących do przekazywania informacji o szczegółach transakcji i zabezpieczeń SFT.
Dokumentacja prezentowana jest pod poniższym linkiem:
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/post-trading/sftr-reporting
Zachęcamy do zapoznania się.

10 grudnia 2019 r.

Informujemy, że zmienia uległa struktura komunikatu własnego auth.rtl.001.01 służącego do definiowania relacji Report Submitting Entity oraz Reporting Counterparty.
Nowe pola to:
 • TechRcrdId: Technical Record Id
 • RcIsFund: RC is investment fund
 • RcCptlGrp: RC belongs to the same capital group as RSE
Komunikat auth.rtl.001.01 dostępny jest w zakładce Dokumentacja systemu

20 listopada 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumentacja systemu dostępne są schematy XML komunikatów własnych KDPW, które będą uzupełnieniem komunikacji z Repozytorium Transakcji w ramach raportowania SFTR. Zapraszamy do zapoznania się z ich strukturą.

31 października 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że dnia 31 października ESMA opublikowała ostateczną wersję schematów XML ISO 20022 dla raportów SFTR wraz z zasadami sprawdzania ich poprawności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją
Schematy XML ISO 20022 dla raportów SFTR

25 października 2019 r.

Uruchomienie systemu do obsługi raportowania transakcji SFT - prezentcja ze spotkania w dniu 25 października 2019 r. (warunki uczestnictwa, opłaty)

1 kwietnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż 22 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Delegowane Komisji uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (dalej Rozporządzenie SFTR) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych (RTS).

Rozporządzenia Delegowane wejdą w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 11 kwietnia 2019. Wymóg raportowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, dla podmiotów finansowych, rozpocznie się rok później, 13 kwietnia 2020 r. Co bardzo ważne, Artykuł 4 ust.1 Rozporządzenia SFTR, informujący o obowiązku zgłaszania transakcji, będzie miał zastosowanie po upływie 12, 15, 18 oraz 21 miesięcy, w zależności od rodzaju podmiotu objętego wymogiem raportowym. W Artykule 33 Rozporządzenia SFTR szczegółowo określono, które podmioty zostaną objęte obowiązkiem przekazywania danych SFT po upływie danej liczby miesięcy.

Poniżej umieszczamy link do bazy aktów prawnych Unii Europejskiej, w której opublikowano ww. Rozporządzenia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:081:FULL

Pragniemy podkreślić, że obecnie jesteśmy w trakcie prac, które mają na celu wdrożenie mechanizmu raportowego Repozytorium Transakcji SFT. We wrześniu tego roku planujemy udostępnić pełną dokumentację systemu (poszczególne elementy będziemy przekazywać wcześniej aby podmioty zainteresowane miały więcej czasu na dostosowanie), a w listopadzie - środowisko testowe.
System informatyczny Repozytorium Transakcji SFT będzie oparty na komunikatach ISO 20022 opracowanych przez ESMA oraz na komunikatach własnych KDPW.
Komunikaty opublikowane przez ESMA

8 sierpnia 2018 r.
Uprzejmie informujemy, iż 23 lipca 2018 r. Komisja Europejska zgłosiła uwagi do opublikowanych przez ESMA w marcu 2017 r. Standardów RTS/ITS.
Uwagi zgłoszone przez Komisję dotyczyły zapisów odnoszących się do wymogów używania standardów LEI i UTI oraz zwrotu stwierdzającego, że wymogi te zostaną zatwierdzone przez ESMA, co zgodnie z opinią Komisji pozostaje w jej zakresie obowiązków. W związku z tym Komisja, chcąc doprecyzować ww. informacje od strony prawnej, zgłosiła swoje uwagi, do których ESMA powinna się odnieść w ciągu sześciu tygodni.
Wobec powyższej informacji najbardziej prawdopodobne wydaje się, że wspomniane Standardy nie zostaną zatwierdzone w III kwartale 2018 roku. Jednocześnie przypominamy, że wymóg raportowania transakcji SFT zacznie obowiązywać w ciągu 12 miesięcy od publikacji RTS/ITS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będzie wprowadzany fazami na przestrzeni 9 miesięcy. Poniżej umieszczamy dokumenty zawierające opinię Komisji Europejskiej.

Annex
Communication to the Commision

O wszelkich nowych informacjach dotyczących raportowania transakcji SFT będziemy informować na bieżąco.
Ostatnia aktualizacja:14-07-2020 Do góry