Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Dokumentacja systemu

Diagramy przepływów komunikatów
auth.rlt.001.01 – przetwarzanie komunikatu
ESMA: Zasady walidacji danych
Rozporządzenie delegowane komisji UE (RTS 2019/356)
Rozporządzenie wykonawcze komisji UE (ITS 2019/363)
Wytyczne ESMA dot. raportowania transakcji SFT (guidelines on reporting)

 Komunikaty własne  KDPW, które będą uzupełnieniem komunikacji z Repozytorium Transakcji w ramach raportowania zgodnie z SFTR
Nazwa komunikatu Opis Pdf Schemat
auth.rlt.001.01 SFTR - Zakładanie relacji między podmiotem raportującym a stroną transakcji      
auth.ntf.001.01 SFTR - Komunikat notyfikacyjny      
* w dniu 27.04.2020 r. zmianie uległa struktura komunikatu auth.rtl.001.01.

 

Ostatnia aktualizacja:28-07-2021 Do góry