Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Testy

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISK TESTOWYCH
W ramach usługi repozytorium transakcji dla SFT udostępniane są bezpłatnie dwa środowiska testowe:
  • TST – środowisko testowe służące do testowania nowych funkcjonalności wynikających z planowanych zmian w systemie,
  • EDU* – środowisko testowe, które jest odzwierciedleniem konfiguracji środowiska produkcyjnego.
* środowisko EDU zostanie udostępnione najwcześniej wraz z uruchomieniem środowiska produkcyjnego

Chęć udziału w testach prosimy zgłaszać na adres mailowy sftr@kdpw.pl poprzez zamieszczenie w treści wysyłanego maila wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
wzór zgłoszenia udziału w testach usługi repozytorium transakcji dla SFT

Wskazując kod instytucji należy podać kod wykorzystywany przez wnioskodawcę w usłudze repozytorium transakcji dla kontraktów pochodnych (EMIR). W przypadku, gdy wnioskujący podmiot nie jest uczestnikiem usługi repozytorium transakcji należy wystąpić o wyznaczenie nowego kodu instytucji.
Ponadto podmioty, które nie są uczestnikami żadnej z usług KDPW (takich jak np. repozytorium transakcji dla kontraktów pochodnych (EMIR), ARM, CSD, System Rekompensat) wraz ze zgłoszeniem udziału w testach przekazują dodatkowo podpisaną umowę w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych (2 egzemplarze podpisane przez wnioskodawcę)
wzór umowy w sprawie określenia zasad dostępu do otoczenia testowego systemów informatycznych

Po uzyskaniu potwierdzenia skonfigurowania uczestnika w systemie testowym, w postaci maila zwrotnego przekazanego ze skrzynki sftr@kdpw.pl, podmiot wnioskujący uzyska możliwość ubiegania się o dostęp do systemu. W przypadku, gdy podmiot wnioskujący wskazał interfejs A2A jako kanał komunikacji, w informacji zwrotnej przekazane zostaną również dane konfiguracyjne pary kolejek MQ.

W przypadku interfejsu graficznego (kanał U2A) o dostęp do usługi należy wnioskować za pośrednictwem portalu
https://tst-online.kdpw.pl/

W przypadku połączenia „system to system” (kanał A2A) w ramach Repozytorium transakcji funkcjonować będzie jeden certyfikat elektroniczny wspólny dla obu usług, repozytorium dla kontraktów pochodnych i SFT (EMIR i SFTR) wystawiony na wspólny kod instytucji. Jeśli wnioskodawca nie posiada certyfikatu A2A z tytułu dostępu do środowiska testowego repozytorium transakcji dla kontraktów pochodnych (EMIR), wówczas certyfikat należy pobrać zgodnie z procedurą Procedura obsługi certyfikatów A2A z wykorzystaniem dedykowanego formularza: Formularz (wniosek) o certyfikat A2A
Poniżej znajdą Państwo parametry konfiguracyjne połączenia A2A: Konfiguracja komunikacji MQ (A2A)

Ostatnia aktualizacja:29-01-2020 Do góry