Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Warunki uczestnictwa

Nadzorcy
Wniosek o ustanowienie dostępu do danych Repozytorium dla organu nadzoru - wzór
Data access manual for supervisory authorities

Klienci/Uczestnicy
Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika Repozytorium transakcji dla transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych - wzór
Wniosek w sprawie ZMIANY uprawnień uczestnika RAPORTUJĄCEGO w Repozytorium transakcji dla transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych - wzór
Wniosek w sprawie ZMIANY uprawnień uczestnika NIERAPORTUJĄCEGO w Repozytorium transakcji dla transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych - wzór
Deklaracja uczestnictwa w Repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych - wzór
Karta wzorów podpisów - wzór*
* wymóg doręczenia karty wzorów podpisów dotyczy wyłącznie Podmiotu, który nie jest jeszcze uczestnikiem Krajowego Depozytu w żadnej z usług, a w związku z tym nie doręczył uprzednio Krajowemu Depozytowi karty wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu, albo, gdy treść zawarta w doręczonej karcie wzorów podpisów wymaga aktualizacji.
Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w Repozytorium transakcji dla transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych- wzór

Kanał U2A repozytorium dla SFT – instrukcja użytkownika
Kanał A2A repozytorium dla SFT - Konfiguracja komunikacji MQ (A2A)
Kanał A2A repozytorium dla SFT - procedura obsługi certyfikatów
Dokumentacja funkcjonalna systemu Repozytorium SFTR przekazywana jest po nawiązaniu relacji biznesowej z KDPW

Ostatnia aktualizacja:04-05-2021 Do góry